Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

UNDERVISNINGSSTATISTIK

HOLMSUNDS KÖPING. FOLKSKOLESTYRELSEN

Avser arkivexemplar av till statens folkskoleinspektör årligen expedierade statistikuppgifter enligt cirkulär 1893-10-06 och Kungl. Maj:ts beslut 1915-05-14. Med uppgifter om bl a anställda lärare vid skoldistriktets olika skolor samt antalet elever för olika skolor och år.Arkivboxar.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTid 
11910 – 1958