bild
Serie

Kronouppbördsböcker för Söderhamns stad

Gävleborgs läns landskontors arkiv

Grunddata

ReferenskodSE/HLA/1030002/G IV ej
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/6sUQcL794KImExVyIJNTm1
ArkivinstitutionLandsarkivet i Härnösand

Innehåll

Allmän anmärkningSerien avser kronouppbördsböcker för Söderhamns stad åren 1768- 1856. Uppbördsböckerna är
kvartersvis uppställda med gårds nummer samt skattebetalarens namn och titel. De olika skatte- typerna redovisas på särskilda rader för respektive skattetyp eller i kolumner.
I kronouppbördsböckerna för åren 1768-1776 ingår även stadens kassaräkenskaper. Räkenskaperna är kontindelade med uppgift om vad varje utbetalning respektive inbetalning avser.
Serien inbunden där annat ej anges. Vol. 1-15 lev. ???.