bild
Serie

Skrivelser, resolutioner, kungörelser

Bjurholms kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11805 – 1903Band i kapsel
Spr år
Lev 5/1972
Med register, ej helt kronologiskt bunden

Inneh. bl.a:
Skrivelser m m ang upprättande av bostad åt kapellpredikanten
1806-1810
Skrivelser m m ang avskiljandet av Bjurholm till eget pastorat 1815

Inneh. även:
Arkivförteckning 1884
Bänkdelningslängd 1846
Handlingar ang kyrkobyggnaden 1867-1874 spr år
Handlingar ang brandförsäkring av
kyrkan 1882, 1895
Handlingar ang prästbordets jord
1806-1896 spr år
Handlingar ang kyrkoherdens tionde
1824-1872 spr år
Kartor och ritningar 1867-1903
spr år