bild
Serie

Handlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

Serien i arkivkartonger

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11282 – 1801Inbunden. Lev 44/1980
Avskrifter av handlingar angående bl a Prästbordet.
 
- [H0001]1527 – 1747Handlingar angående Prästbordet.
Se C:1
 
21579 – 1810Inbunden. Lev 44/1980
Handlingar angående pastoratets prästbord.
 
- [H0002]1686Prästgårdsinventarium.
Se C:1
 
- [H0003]1754 – 1813Prästgårdssyner 1754, 1788, 1800 samt 1813.
Se Dal (Vn) O II:1
 
31778 – 1906Lev 197/1972 och 89/1977
Handlingar angående kyrkans jord och skog bl a laga skiften, synehandlingar, dagsverkslängder,skogsavverkningsplaner samt fiskehandlingar. Häri även karta, 1841, över ägoutbyte mellan Bringsta och Torsåkers prästbord.
 
41859 – 1898Lev 44/1980
Handlingar angående bostället. Häri även handlingar angående prästbordets del i laxfisket 1877-1881; prästlöner 1847-1877; klockarval i Dal 1864 samt angående Asplundska donationen 1885-1899.
 
- [H0004]1875 – 1876Avskrift av syneprotokoll för kyrkoherdebostället och Svea Hovrätts besvärsutslag.
Se Dal (Vn) J:1
 
51875 – 1960Synehandlingar och ekonomiska besiktningar angående lönebostället. Häri även handlingar och ritningar, 1957, angående om- resp nybyggnad av arrendatorbostaden. 
61885 – 1963Handlingar angående köpekontrakt, avstyckning och lagfarter. Häri även karta över Hof 1:1 och Storlägden 1:1, 1943, samt över kyrkoherdebostället 1949. 
71900 – 1969Handlingar och arrendekontrakt angående kyrklig jord i pastoratet. 
81918 – 1961Handlingar och ritningar angående bygdegården i Hämra. Häri även kartor över Hämra 1:1 och Kjerfsta 1:3, 1943. 
91923 – 1939Band i arkivkartong .
Förteckning över prästbordens lägenheter och fastigheter. Häri även avskrift över pastoratets prästbordshandlingar.
 
101930 – 1969Handlingar angående fastighetstaxering, skogshushållnings- och normalavkastningplaner samt handlingar och ritningar, 1940, över ekonomibyggnader. Häri även handlingar angående vattenledningsföreningen i Torsåker 1930-1948. 
111932 – 1956Handlingar och ritningar 1937, 1948 och 1956 angående renovering och tillbyggnad av prästgården i Torsåker. Häri även handlingar angående skogsbilväg och högspänningsledning. 
121932 – 1956Handlingar angående skogsförvaltningen i Torsåker-Dals pastorat. 
131933 – 1956Avverkningslängder för skog. 
141934 – 1940Handlingar och ritningar, 1934, angående församlingshemmet i Torsåker. 
151935 – 1960Handlingar angående försäkringar. 
161936 – 1989Handlingar och ritningar angående ombyggnad och reparation av prästgårdarna i Torsåker och Dal 1936-1938, 1962
Handlingar rörande nybyggnad av prästgården i Torsåker 1969-1970
Arkeologisk undersökning av Torsåkers kyrka 1989
 
171958 – 1963Handlingar och ritningar angående ombyggnads- och reparationsarbeten i Prästbordets ladugård i Torsåker 1958
Handlingar rörande nybyggnad av arrendatorbostad vid lönebostället i Torsåker 1962-1963
 
- [H0005]1966 – 1967Handlingar och ritningar angående om- och nybyggnad av prästgården i Torsåker.
Se Ytterlännäs serie O II: 6
 
181975 – 1997Handlingar från Lantmäteriet angående utfartsväg och ändring av fastighetsbeteckning, fastighetstaxering samt skrivelser angående upprustning av Torsåkers församlingshem. Inventarieförteckning för Torsåkers församlingshem upprättad 1997-01-21 Häri även handlingar angående markanläggningsarbeten på kyrkogården, skrivelser angående renovering av Torsåkers kyrka samt en del försäkringsbrev. 
- [H0006]1982Handlingar och kartor angående ledningsförrättning, fastighetsreglering och arrenden inom pastoratet.
Se Ytterlännäs O II:11


Serien avslutad