bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Attmars kyrkoarkiv

Benämnes även församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991 - 07 - 01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA - MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.