bild
Serie

Handlingar ang. kyrkan.

Luleå domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11664 – 1858Handlingar rörande kyrkan och klockstapeln 1664,
1721-1858.
Kapsel.Innehåller skrivelser rörande kyrkobyggnaden 1664 (lev.fr.
magistraten i Luleå 1937) samt 1740-1781; Luleå stads kyrkoacter 1778-1790
(med innehållsförteckning; häri kyrkorådsprotokoll 1779-1788, protokoll i
katekismiförhör 1788-79); bänkdelningslängder samt handlingar till
bänkdelning 1721-1777; reparation av gamla kyrkan 1748-1751; förslag till
reparation av Luleå nystads kyrkas klockstapel 1778; rådstuvurättens
protokoll i tvist mellan prästerskapet och byggmästare Jacob Rijf ang. den
nyuppförda stenkyrkan samt syn å nya kyrkan 1792; protokoll över auktion
den 26/6 1848 å bänkar på orgelläktaren m.m. efter kyrkans reparation;
reparation av nya kyrkan 1858.