Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1752 – 1784Vinsädeskassans räkenskaper
Se L I b: 3
 
- [H0002]1765 – 1766Räkenskaper för uppförande av
brygghus vid prästgården samt
karaktärsbyggnad i Solberg
Se H I: 1
 
- [H0003]1769 – 1778Räkenskaper för lasarettsmedel
Se L I b: 4
 
- [H0004]1784 – 1801Vinsädeskassans räkenskaper
Se L I b: 5
 
11819 – 1857Kyrkobyggnadskassans inkomstspecial
Lev. 67/1962
Anm.: Utgör räkenskaper över
sammanskott till nya kyrkan
och till tornur.
 
21826 – 1849Kyrkobyggnadskassans skuldbok
Lev. 67/1962
 
31838 – 1866Inkomstspecial för lasarettsmedel
Lev. 67/1962
 
41844 – 1861Sockenkassans räkenskaper
Lev. 67/1962
 
51845 – 1853Kyrkobyggnadskassans avräkningsbok. Lev. 67/1962
Anm.: Samtida benämning:
"Materialräkningar vid Hamrånge
Kyrkobyggnad under Åren 1845-1853".
 
- [H0005]1846 – 1854Orgelverkskassans skuldbok
Se L I a: 4
 
61846 – 1857Inb. Kyrkobyggnadskassans kassabok. Lev. 67/1962
Anm.: Omf. även avräkningsbok
1848-1857.
 
71851 – 1860Inb. Orgelverks- och tornurskassans
räkenskaper. Lev. 87/1973
Anm.: Orgelverskassan 1851-1855.
Tornurskassan special och
huvudräkning 1857-1860.
 
- [H0006]1857 – 1861Special för nya kyrkan och tornuret. Se L I b: 7 
- [H0007]1862 – 1879Kladd för lasarettsmedel
Se L I a: 5
 
- [H0008]1876 – 1884Räkenskapsbok för bisättningshusets byggnad
Se L I a: 4
 
- [H0009]1886Orgelreprationskassans räkenskaper. Se L I b: 8 
- [H0010]1889 – 1896Huvudbok för bibiloteks-, kyrkogårds-, prästgårds-,
komministergårdskassorna
Se L II a: 3
 
- [H0011]1891 – 18981891-1892,1896-1898
Verifikationer för von Schinkelska fonden. Se K IV c: 1
 
- [H0012]1895 – 1897Räkenskaper över o. Sjöbergs testamentsmedel. Se L I
a: 3