bild
Serie

Dagböcker över gruvans påkostnad och avkomst, stigeriet Skänkeborgen

Stigarebetjäningens arkiv (Stora Kopparbergs Bergslag)

Om dessa dagböcker se Lindroth, Gruvbrytningoch kopparhantering I, s.374ff.

ReferenskodTidAnmärkning 
11768

 
21769

 
31770

 
41771

 
51772

 
61773

 
71774

 
81775

 
91776

 
101778

 
111779

 
121780

 
131781

 
141782

 
151783

 
161784