Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Ystads Sankta Maria kyrkoarkiv


Ystads S:ta Maria kyrkoarkiv

HISTORIK

Från och med 1677 läggs Öja och Hedeskoga som annex till S:ta Maria. 1868-11-06 avskiljs Hedeskoga och S:ta Maria (moderförsamling) bildar pastorat med S:ta Petri och Öja. 1884 sammanslås S:ta Maria och S:t Petri till Ystads stadsförsamling, vilken sedan Öja frånskiljts 1919-01-01, bildar eget pastorat i Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads kontrakt.

 Serier (36 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kartor och ritningar 
A IHusförhörslängderSerien inbunden om inget annat anges.
 
BFlyttningslängderSeiren inbunden.
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden.
 
D IILängder över nattvardsgästerSerien i buntar om inget annat anges.
 
ELysnings- och vigselböckerSerien inbunden.
 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden.
 
GÖvriga längderSerien i buntar.
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden, InflyttningsattesterSerien inbunden om inget annat anges. Innehåller även andra bilagor och inkomna skrivelser.
 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i kapslar om inget annat anges. Spridda hinderslöshetsbevis i serie H I.
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner m.m.Serien i kapslar om inget annat anges. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K IIKyrkostämmans protokoll 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV cSkolrådets handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrkanSerien i kapslar om inget annat anges.
 
L I bRäkenskaper för kyrkan, verifikationerSpridda verifikationer återfinnes i serie L I a. 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningarInventarieförteckningen ingår i serien L I a respektive år. 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien inbunden om inget annat anges. 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar
 
P III"Annotationslängder över folkmängden"Uppställda såsom mantalslängder. Med anteckningar om minderåriga barn, flyttningar och dödsfall.