Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Undervisningsavdelningen

Skolöverstyrelsen

 Serier (54 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLL 
A IProtokollBand. 1953-1958 ingår inspektionsberättelser i junivolymen. 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte registerBand. 
B I aKonceptKallas registratur. 
B I bSakregister till koncept 
B IIUtgående cirkulär 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över kungl. brevSerien bunden.
Register se C II a.
 
C IIAllmänna diarier jämte registerBand.
Ett register per år.
 
C II aHuvuddiarium jämte register 
C II bDiarium över samlingsdiarienummerSerien bunden.
Register ingår.
 
C II cDiarium över samlingsnummer (rapportnummer från och med höstterminen 1957)Band.
1963 höstterminen- 1964 vårterminen. Se nya SÖ.
 
C IIITjänstediariumBand.
För ansökningar till tjänster vid blind- med flera skolor.
Fördes före november 1952 på F-avdelningen.
 
DLIGGARE 
D IRegister över undervisnings- och läroplanerKortlåda, 1952-1959.
Förd gemensamt med Pb-avdelningen, se denna, D II.
 
D IIInspektionsliggareKortlåda. 
D IIIMatriklar över inspektörerAlfabetisk ordning. 
EINKOMMNA SKRIVELSER 
E IKungliga brev jämte handlingar till dessa 
E I aKungliga brevBand. 
E I bHandlingar till kungliga brevBuntar. 
E IIHandlingar till övriga diarier 
E II aHandlingar till huvuddiarietBuntar.
November-december 1952 på Folkskoleavdelningen.
 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarienummerBuntar.
1952 november-december,
på F-avdelningen.
 
E II cHandlingar ordnade efter samlingsnummer (rapportnummer från och med höstterminen 1957)Buntar. 
E IIIAnsökningshandlingar till tjänstediarietEndast för lärartjänster till skolor för döva, blinda och lytta. 
E IVHandlingar till enskilda diarietHuvudsakligen förslag till resplaner 1953-1961.
Gallringsbara efter 3 år enligt kungl. brev 17/11 1944. Serien avslutad.
Utgallrat 1966.
 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F I aaHandlingar angående lärare, lärjungar och läroanstalter betygskataloger vårterminenFortsättning från L-avdelningen F II c. 
F I abHandlingar angående lärare, lärjungar och läroanstalter betygskataloger höstterminenKatalogerna har gallrats efter 10 år enligt kungligt brev den
17 november 1944.
 
F I bArbetsordningarFortsättning från L-avdelningen F II e. För allmänna läroverk, seminarier, högre kommunala skolor och enskilda läroanstalter.
Skall efter 5 år överlämnas till Kungliga Biblioteket enligt kungligt brev 17 november 1944.

Vårterminen 1953-1958.
Överlämnade till Kungliga Biblioteket 24/9 1964.

Åren 1958-1962. Överlämnade till Kungliga Biblioteket 11/5 1966.

Åren 1962-1964. Överlämnade till Kungliga Biblioteket 5/9 1968.
 
F II aHandlingar angående studentexamen Privatisters anmälningshandlingarFortsättning från L-avdelningen. F IV a.
Buntar i bokstavsordning.
 
F II bHandlingar angående studentexamen Privatisters skriptaFortsättning från L-avdelningen.
F IV d
 
F II cValörtabeller, statistik och granskningsberättelser 
F II dProtokoll över muntlig och skriftlig prövning i studentexamenBand. Fortsättning från stat.kont. H I AAB. 
F II eFyllnadsprövningar 
F II fGranskningsnämndens protokoll över privatisters skriftliga prov i studentexamenFortsättning från L-avdelningen
F IV e
 
F II gExamensnämndernas protokoll över muntliga studentexamen med privatisterFortsättning från L-avdelningen
F IV f.
 
F III aPrivatisters anmälningshandlingar till realexamenFortsättning från L-avdelningen
F V a.
Bokstavsordning.
 
F III bPrivatisters skripta i realexamenFortsättning från L-avdelningen
F V b.
Bokstavsordning.
 
F III cValörtabeller, statistik och granskningsberättelser ang. realexamenFortsättning från L-avdelningen
F V c.
 
F III dProtokoll över muntlig och skriftlig prövning i realexamenBand. Fortsättning från stat.kont. H I ABB. 
F III eHandlingar angående realexamen Fyllnadsprövningar 
F III fHandlingar angående realexamen. Bedömning av de skriftliga proven 
F III gGranskningsnämndens protokoll över privatisternas skriftliga prov i realexamenFortsättning se U-avdelningen E III. 
F III hExamensnämndernas protokoll över privatisternas muntliga prov i realexamenFortsättning se U-avdelningen
E III.
 
F IVProtokoll från ämneskonferenserAvskrifter insända från de allmänna läroverken. Fortsättning från L-avdelningen F VI. Serien gallringsbar efter 5 år enligt kungligt brev
17/11 1944.

Åren 1963-1968 utgallrade.
 
F VMÖTEN 
F V aFolkskoleinspektörsmöten 
F V bRektorsmöten 
F VIMUSIKKONSULENTENS HANDLINGAR 
F VI aInkommande handlingar till musikkonsulentenBuntar. 
F VI bUtgående handlingar från musikkonsulentenBuntar.