Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Organisationsavdelningen.

Skolöverstyrelsen

Inledning till

ORGANISATIONSAVDELNINGEN 420262.13


Avdelningen existerade 1952-1964 och hade hand om administrationen av skolväsendet och lärarna. Fortsättning från folkskole- och läroverksavdel-
ningarna. Se även Meritkontoret (420262.07). Uppgifterna fördelades 1964 på byrån för lärarut-
bildning/fortbildning (420262.54 och 55) och administrativa avdelningen med dess byrå för tjänste-
tillsättningar (420262.60 och 61).


Särskild beteckning på diarier:


Diarium över samlingsdiarienummer avser ärenden som återkommer år efter år.

Diarium över samlings-/rapportnummer avser samma ärende från flera instanser.

 Serier (65 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
APROTOKOLLBand 
BKONCEPT JÄMTE REGISTER 
B IHuvudserien jämte register 
B I aKoncept ( Registratur ) 
B I bSakregister till koncept 
B IIUtgående cirkulär 
CDIARIER JÄMTE REGISTER 
C IDiarium över kungl. brev 
C IIAllmänna diarier jämte register 
C II aHuvuddiarium jämte register 
C II bDiarium över samlingsdiarienummer, se inledningen 
C II cDiarium över samlingsnummer, se inledningen (fr.o.m. 1959 rapportnummer) 
C IIITjänstediarium 
DLIGGARE 
D ILiggare över läroanstalterBand. Forts. från L-avd. 
D IILiggare över lärare 
D II aMatriklar över ordinarie lärare 
D II bLiggare över tjänstledigheter och förordnanden. 
D II baaLiggare över tjänstledigheter och förordnaden för lärare vid allmänna läroverk 
D II babLiggare över tjänstledigheter och förordnanden för lärare vid folk- och småskoleseminarier 
D II bacLiggare över tjänstledigheter och förordnanden för lärare vid kommunala flick- och kommunala realskolor 
D II badLiggare över tjänstledigheter och förordnanden för lärare vid praktiska realskolor och högre folkskolor 
D II baeLiggare över tjänstledigheter och förordnanden för lärare vid statsunderstödda privatläroverk 
D II bafLiggare över tjänstledigheter och förordnanden för lärare vid inbyggda realskolor 
D II bagLiggare över tjänstledigheter och förordnanden för lärare vid grundskolan 
D II cAvlastningsserie 
D IIILiggare över lediga tjänsterKortregister. Forts. från Läroverksavd. D IV b. Gäller tjänster vid allmänna läroverk, seminarier och för folkskoleinspektörer. 
D IVVakansliggareForts. från Läroverksavd. D IV f 
D VLiggare angående behörighet att undervisa vid yrkesbestämda fortsättningsskolorKortlådor. 
D VILiggare angående behörighet för folkskolelärare 
D VIIMatriklar över vaktmästare vid allmänna läroverk 
EINKOMNA SKRIVELSER 
E IKungl. brev jämte handlingar till dessa 
E I aKungliga brevBand. 
E I bHandlingar till kungliga brev 
E IIHandlingar till allmänna diarier 
E II aHandlingar till huvuddiariet 
E II bHandlingar ordnade efter samlingsdiarienummer, se inledningen 
E II cHandlingar ordnade efter samlingsnummer, se inledningen (rapportnummer fr. o. m. 1959) 
E IIIAnsökningshandlingar till tjänstediariet 
FHANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE 
F IHandlingar angående lärjungar och läroanstalter 
F I aaKataloger över lärjungar vid allmänna läroverk 
F I abKataloger över lärjungar vid kommunala realskolor 
F I acKataloger över lärjungar vid kommunala flickskolor 
F I adKataloger över lärjungar vid enskilda läroanstalter 
F I aeKataloger över lärjungar vid folkskoleseminarier 
F I afKataloger över lärjungar vid småskoleseminarier 
F I agKataloger över lärjungar vid praktiska realskolor och högre folkskolor 
F I ahKataloger över lärjungar vid kommunala gymnasier 
F I bÅrsredogörelser 
F I baÅrsredogörelser för allmänna läroverken 
F I bbÅrsredogörelser för kommunala realskolor 
F I bcÅrsredogörelser för kommunala flickskolor 
F I bdÅrsredogörelser för enskilda läroverk 
F I beÅrsredogörelser för folkskoleseminarier 
F I bfÅrsredogörelser för småskoleseminarier 
F I bgÅrsredogörelser för praktiska realskolor och högre folkskolor 
F I bhÅrsredogörelser för kommunala gymnasier 
F IIHandlingar angående lärare 
F II aAnsökningshandlingar rörande reglerad befordringsgång 
F II bBilagor till protokoll rörande icke e.o. lärare vid kommunala och privata skolor 
F II cPM angående ansökan om behörighet till lärarbefattning 
F II dHandlingar angående övningslärarbehovet 
F II eHandlingar angående lärarbehovet vid grundskolan