Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

P-avdelningen (allm)

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Planeringsavdelningen P-avd (allm)Verksamhetsbeskrivning för Planeringsavdelningen
1964-10-01--1982-06-30

Avdelningen svarade för extern planering för grundskola, handikappundervisning, gymnasium, yrkesskola, vårdutbildning, vuxenutbildning, sjuksköterskeskolor, sjöbefälsskolor, Bergsskolan, nomadskolan, privatskolor, internatskolor, riksinternatskolor, undervisning för utlandssvenska barn (fr.o.m. 1969), utbildning inom jord, skog, trädgård och lanthushåll (fr.o.m. 1971).

Avdelningen var fram till den 1 juli 1972 indelad i fyra byråer enligt följande:

P1 Översiktlig planering.
Långtidsbedömning, utredningar, prognos- och dimensioneringsfrågor, utredningar och analyser samt informationssystem.

P2 Regional och lokal planering samt skolorganisation.
Skolorganisation, lokal och regional planering, skolledar- och lärartjänster vad avser dimensionering, skolenheter samt elevområdesfrågor.

P3 Omskolningsverksamheten, planering och organisation.
Driftsadministration och undervisningsfrågor för omskolningsverksamheten.

P4 Skolanläggningar (byggnader, inredning, utrustning, statsbidrag).
Lokalnormer, lokalbehovsprövning, ritningsgranskning, statsbidrag.

Den 1 juli 1972 fördes P3 verksamhetsområde över till en nybildad vuxenutbildningsavdelning varefter planeringsavdelningens verksamhet såg ut som följer:

P1 Långsiktig planering.

P2 Planering, skolorganisation.

P3 Skolanläggningar (byggnader, inredning, utrustning).


Informationssystemet för gymnasieskolan, Infos
utvecklades av SÖ i samarbete med SCB i början av 1970-talet i samband med gymnasieskolereformen. Infos producerar bl.a. det informationsunderlag, elever, klasser, platser etc som behövs i olika beslutsprocesser vid SÖ och länsskolnämnderna.

Systemet innehåller vissa administrativa rutiner som används för beslut om fördelning av elevplatser samt producerar information om olika utbildningars lokaliseringar och dimensioneringar, elev- och klasstatistik m.m. I systemet ingår även elevområdesmodellen och lokaliseringsmodellen för beslut och förslag om elevområden och gymnasieskolans regionala och lokala dimensionering. Infos utvecklades och moderniserades kontinuerligt ända till 1985 då det ersattes av ett nytt system: Informationsssystem för gymnasieskolan, Igym vilket användes tills Skolöverstyrelsen upphörde den 30 juni 1991.

 Serier (10 st)