Med anledning av coronapandemin begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Registraturet, A-reg

Skolöverstyrelsen

Grunddata

ReferenskodSE/RA/420262/60/01
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/f42NeBUQrH6d0002H087k3
Omfång
364 Hyllmeter 
Datering
19641982(Tidsomfång)
Sökmedel
Arkivförteckning (godkänd): F häfte, F-exp/pärm, Blå pärm nr 13
ArkivinstitutionRiksarkivet (depå: Arninge)
Arkivbildare/upphov
Skolöverstyrelsen (1919 – 1991)
Alternativa namn: Kungl. Skolöverstyrelsen  (1919 – 1974)
Alternativa namn: SÖ
Kategori: Statlig myndighet. Centrala civila myndigheter

Innehåll

Ordning & strukturFörteckning över

420262.60

Skolöverstyrelsen
Registraturet, A-reg

(oktober 1964-juni 1982)Förteckning: Namn och år saknas
Reviderad och digitaliserad i Riksarkivet 1997
Handläggare: Birgitta Österlund

Inledning (äldre form)Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Registraturet, A-regTidsaspekten 1964-10-01--1972-06-30

Administrativa avdelningen (A)
Inom avdelningen fanns tre byråer och en nyupprättad arbetsgrupp för administrativ planering av reformer (APR-gruppen).
Byrå A1 handhade frågor om tjänstetillsättning, behörighet, meritvärdering m.m. inom skolväsendet.
På byrå A2 kom frågor om budget, löner, statsbidrag och juridiska frågor för skolväsendet. Denna byrå var uppdelad på tre sektioner, därav en för statsbidrag, en för löne- och anställningsfrågor och en för budget.
På byrå A3 handlades organisations-, personal- och anslagsfrågor avseende SÖ och länsskolnämnderna. Till byråns verksamhetsområde fördes vidare kassa, registratorsexpedition, skrivcentral, vakttjänst, materiel, arkiv, bibliotek, tryckeri, tele och förlag m.m.Tiden 1972-07-01--1982-06-30

Administrativa avdelningen (A)

Arbetsgruppen för administrativ planering av reformer (APR)

Byrån för tjänstetillsättning, behörighet, meritvärdering m.m. (A1)
Till byrån hörde Meritkontoret.

Byrån för budget, löner, statsbidrag, juridiska frågor (A2) med 3 sektioner:
A2:1: statsbidragssektionen; granskning och utbetalningar av statsbidrag m.m.
A2:2: förhandlings- och lönesektionen.
A2:3: petita- och kameralsektionen; petita- och anslagsfrågor, långtidsbudget, samordning av regleringsbrevsarbetet, samordning av granskning av korrektur, propositioner, författningar.
Kameralsektionen: utbetalnings- och redovisningsfrågor för SÖ och AMU.
Studiecirkelgranskningen.

Byrån för organisation, personal-, anslagsfrågor (A3)
Intendentsfunktionen: vaktmästeri, distributionsservice, kopiering.
Arkiv: Arkiv- och handbibliotek.
Registratorskontoret: registrator för A, S, V, L och P.
Skrivcentral.
Redovisningscentralen (RC): ADB-detaljen, inkomstdetaljen, reseräkningsdetaljen, lönedetaljen.
UFB-redaktionen.
SÖ-FS redaktionen.

Kontroll

Om postens upprättandeTidigare referenskod SE/RA/420262.60
Skapad1996-03-18 00:00:00
Senast ändrad2004-03-05 00:00:00