Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Registraturet, A-reg

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen
Skolöverstyrelsen
Registraturet, A-regTidsaspekten 1964-10-01--1972-06-30

Administrativa avdelningen (A)
Inom avdelningen fanns tre byråer och en nyupprättad arbetsgrupp för administrativ planering av reformer (APR-gruppen).
Byrå A1 handhade frågor om tjänstetillsättning, behörighet, meritvärdering m.m. inom skolväsendet.
På byrå A2 kom frågor om budget, löner, statsbidrag och juridiska frågor för skolväsendet. Denna byrå var uppdelad på tre sektioner, därav en för statsbidrag, en för löne- och anställningsfrågor och en för budget.
På byrå A3 handlades organisations-, personal- och anslagsfrågor avseende SÖ och länsskolnämnderna. Till byråns verksamhetsområde fördes vidare kassa, registratorsexpedition, skrivcentral, vakttjänst, materiel, arkiv, bibliotek, tryckeri, tele och förlag m.m.Tiden 1972-07-01--1982-06-30

Administrativa avdelningen (A)

Arbetsgruppen för administrativ planering av reformer (APR)

Byrån för tjänstetillsättning, behörighet, meritvärdering m.m. (A1)
Till byrån hörde Meritkontoret.

Byrån för budget, löner, statsbidrag, juridiska frågor (A2) med 3 sektioner:
A2:1: statsbidragssektionen; granskning och utbetalningar av statsbidrag m.m.
A2:2: förhandlings- och lönesektionen.
A2:3: petita- och kameralsektionen; petita- och anslagsfrågor, långtidsbudget, samordning av regleringsbrevsarbetet, samordning av granskning av korrektur, propositioner, författningar.
Kameralsektionen: utbetalnings- och redovisningsfrågor för SÖ och AMU.
Studiecirkelgranskningen.

Byrån för organisation, personal-, anslagsfrågor (A3)
Intendentsfunktionen: vaktmästeri, distributionsservice, kopiering.
Arkiv: Arkiv- och handbibliotek.
Registratorskontoret: registrator för A, S, V, L och P.
Skrivcentral.
Redovisningscentralen (RC): ADB-detaljen, inkomstdetaljen, reseräkningsdetaljen, lönedetaljen.
UFB-redaktionen.
SÖ-FS redaktionen.

 Serier (33 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A IProtokollSerien inbunden.
(Löpnummerordning per år).

Serien avslutad.

Juli 1982--.
Se PS-avd: J/PS-reg.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingarSerien inbunden.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.

Juli 1982--.
Se PS-avd: J/PS-reg.

Tillhörande diarier,
se serie C I a-C I c.
 
B IIFöreskrifter och allmänna råd 
B II aAktuellt från skolöversyrelsen, (ASÖ) med specialnummer och sakregisterSerien i kartong om ej annat anges.

Serien avslutad.

Årsvis bundna volymer. Innehåller förordningar från utbildningsdepartementet och SÖ:s föreskrifter och allmänna råd/(anvisningar), samt fram till 1964 även visst pedagogiskt material (som sedan blev en självständig publikation - Pedagogiska meddelanden PM).

Juli 1977--.
Se serie B II b (SÖ-FS).
 
B II bSkolöverstyrelsens författningssamling (SÖ-FS)Serien i kartong om ej annat anges.

Serien avslutad.

SÖ-FS efterträdde ASÖ/A3 som författningsserie.
Innehåller förordningar från utbildningsdepartementet och SÖ:s föreskrifter och allmänna råd.
 
CDiarier 
C IDiarier 
C I aHuvuddiarier (allmänna diarier)Serien inbunden.

Diarienummerordning per år.

Serien avslutad.

Juli 1982-.
Se PS-avd: J/PS-reg.
Tillhörande diarieregister,
se serie C II b-C II d.

Tillhörande diarieförda handlingar, se serie
B I, E I-E III.
 
C I bSamlingsdiarierSerien inbunden.

Diarienummerordning per år.

Serien avslutad.

Tillhörande diarieregister se serie C II a-C II d.

Tillhörande diarieförda handlingar se serie B I, E III.
 
C I cTjänstediarierSerien inbunden.

Juli 1982-.
Se PS-avd: J/P-reg.

Serien avslutad.
 
C IIDiarieregister 
C II aDiarieregister, byrå A1 (byrå för tjänstetillsättning, behörighet och meritvärdering)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.

Juli 1982-.
Se PS-avd: J/P-reg.
 
C II bDiarieregister, byrå A2 
C II baDiarieregister, sektion A2, CU (central upphandling av undervisningsmaterial m.m. för kommunala skolor)Serien inbunden.

Serien avslutad.

Verksamheten övertogs från KÖY och avvecklades juni 1965.

Offentliga myndigheter, enskilda personer, skolor.
 
C II bbDiarieregister, sektion A2:1 (statsbidragsärenden)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II bcDiarieregister, sektion A2:2 (förhandlings- och löneärenden)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II bdDiarieregister, sektion A2:3, A2:4 (budget, statsbidrag, juridiska frågor samt petita- och kameralärenden)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II cDiarieregister, byrå A3 (intern organisation, personal- och anslagsfrågor Länskolnämndsärenden: org., personal- och anslagsfrågor)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C II dDiarieregister, enheterna IS, US, RK (informations-, utvecklings- och revisionsärenden)Serien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
DRegister och liggare 
D IArkivförteckningar för skolöverstyrelsen okt 1964-juni 1982Serien i kartong.

Två exemplar överlämnade till Riksarkivet. Exemplar finns även tillgängliga på SÖ:s arkivexpedition.

RA:s exemplar samt arkivexpeditionernas exemplar numrerade i enlighet med arkivförteckningen (volym 4 motsvaras av två delar 4A och 4B).

Serien avslutad.

1982-07-01--.
Se PS-avd: J/PS-reg.

Skrivelser till riksarkivet, RA med sammanställningar över förteckningarna.
 
EInkomna handlingar 
E IRegeringsbrevSerien inbunden.

Serien avslutad.

Juli 1982-.
Se PS-avd: J/P-reg.
 
E IISkrivelser från avtalsverketSerien inbunden.

Serien avslutad.

Juli 1982-.
Se PS-avd: J/P-reg.
 
E IIIInkomna diarieförda handlingarSerien i kartonger.

Diarienummerordning per år.

Serien avslutad.

Juli 1982-.
Se PS-avd: J/PS-reg.

Tillhörande diarier se serie
C I a-C I c.
 
E IVKvitton på lån ur SÖs arkivHandlingar i besvärsärenden som utlånats till utbildningsdepartementet förvaras i departementets konseljakter.

Serien fortsätter i J/PS-reg, serie E III.
 
FHandlingar ordnade efter ämneFinns ej. 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.