Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Personalenheten (del av byrå A 3)

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Personalenheten (del av byrå A3)
Personalenheten svarade för SÖ:s och länsskolnämndernas personal, dvs personalanskaffning, tjänstetillsättning, personalfördelning, löne-, avtals- och anställningsfrågor för SÖ:s personal, ersättning till experter i SÖ. Enheten handhade också förslagsverksamheten och frågor om länsskolnämndernas personal, inrättande av tjänster, tjänstetillsättning, petita- och anslagsfrågor, arbetsordning för nämnderna samt konferenser med dem.

 Serier (29 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll 
A IPersonalprotokollSerien inbunden.

okt 1964-april 1967 samt
juli 1980-.
Se A-avd (A-reg) protokollserie.

1982-07-01--.
Se PS-avd (personalenheten).

Serien avslutad.
 
A IIFörhandlingsprotokoll (Den statliga skoladministrationen och skolväsendet)Serien inbunden.

-1974.
Se A-avd (A-reg).

1982-07-01--.
Se PS-avd (personalenheten).

Serien avslutad.
 
A IIIFöretagsnämndens protokoll och föredragningslistorSerien i kartong.

Serien avslutad, upphör.
 
BUtgående handlingar 
B IUtgående diarieförda handlingar 
B IIKanslimeddelandenSerien i kartong.

Serien avslutad, upphör.
 
B IIITjänstgöringsbetyg/intyg (personal utan personaldossié)Serien i kartong.

Serien avslutad.

1982-07-01--.
Se PS-avdelningen.
 
B IVAnmälan av lediga tjänster till statens personalnämnd (SPN)Serien i kartong.

Serien avslutad; anmälningarna diarieförs fr.o.m. 1977.
 
CDiarier 
C IDiarier med register 
DRegister och liggare 
D ITjänstematriklarSerien i kartong.

Alfabetisk ordning.
Avställning i 10-årsperioder.

1982-07-01--.
Se PS-avd (personalenheten).

Serien avslutad.
 
D IIRegister över experterSerien i kortlådor.

Alfabetisk ordning.

Icke matrikelförd personal.

I vissa fall finns samma uppgifter även i tjänstematriklar, se D I.

1987---
Se PS/Personalenheten efter 1982.

Serien avslutad.
 
D IIISökregister för tjänstematriklar och expertkortSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
EInkomna handlingar 
E IInkomna diarieförda handlingar 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F IPersonaldossiéerSerien i kartong.

Alfabetisk ordning.

Avställs i 1-årsperioder.

Serien avslutad.

1983--.
Se Ps-avd (personalenheten)
 
F IIPersonalhandlingar för tillfälligt anställd personal utan tjänstematrikel och dossiéSerien i kartong.

Alfabetisk ordning.

Serien avslutad.
 
F IIIPersonalhandlingar för städare och arkivarbetareSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F IVBefattningsbeskrivningarSerien i kartong.

Serien avslutad, upphör.
 
F VArbetsutskottet, AU: personalkurser m.m./ personaladministrativa gruppen, PASerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F VIJämställdhetsgruppenSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F VIISkyddskommitténs sammanträdenSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.