Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Intendenturen (del av byrå A 3)

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
Intendenturen (del av byrå A3)
Inom denna funktion handhades frågor om SÖ:s lokaler och inventarier, inköp av kontorsmaterial och möbler, posthantering m.m. Funktionen har handhaft kontakterna med förvaltningskontoret resp med byggnadsstyrelsen i frågor om lokaler.

 Serier (19 st)