Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

V-kansliet, V-registraturet

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Inledning
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

Skolöverstyrelsen
V-kansliet, V-registraturetDenna enhet eller funktion handhade frågor om samordning inom avdelningen som verksamhetsplanering och intern medelsfördelning samt personalplanering. Till kansliet har också knutits forskningssamordningen för avdelningen. En annan uppgift var att ansvara för avdelningsövergripande projekt och tema som t.ex. jämställdhet, Europafrågor och pedagogiska utvecklingsblock.

Kansliet svarade också för avdelningens diarium.


Tiden 1982-07-01--1985-12-31
Avdelningen för vuxenutbildning (V)

V1: byrån för folkbildning m.m.

V2: byrån för kommunal och statlig vuxenutbildning samt grundutbildning för vuxna.

V3: arbetsmarknadsutbildning (AMU) med 4 sektioner:
V3:1: planeringssektionen
V3:2: undervisningssektionen
V3:3: personaladministrativa sektionen
V3:4: ekonomiadministrativa sektionen.


Tiden 1986-01-01--1991-06-30
Avdelningen för vuxenutbildning (V)

Avdelningskansli och folkbildning m.m. (Fb)
Folkhögskolor (FHSK)
Studieförbund, löntagarorganisationer och vissa andra organisationers centrala kursverksamhet (STFB)
Svenska för invandrare, kontakttolkutbildning (SFI).

Kommunal och statlig vuxenutbildning samt grundutbildning för vuxna (KOM)
Datorn och skolan (DOS).

 Serier (27 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1ProtokollSerien inbunden.

Löpnummerordning per år.

Serien avslutad.
 
A 2ExpertprotokollSerien inbunden.

Serien avslutad.
 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående diarieförda handlingar 
B 2Läroplaner, rapporter m.m. 
CDiarier 
C 1Diarier 
C 1 AHuvuddiarierSerien inbunden.

Diarienummerordning per år, se SÖ-guiden sid 23.

Serien avslutad.

Tillhörande diarieregister, se
C 2 A, C 2 B.

Tillhörande diarieförda handlingar, se F 1.
 
C 1 BSamlingsdiarierSerien inbunden.

Serien avslutad.

Dossiénummerordning, se SÖ-guiden sid 23.

Tillhörande diarieregister,
se C 2 A, C 2 B.

Tillhörande diarieförda handlingar, se F 1, dossiénummerordning.
 
C 2Diarieregister 
C 2 AAlfabetiskt sökregisterSerien inbunden.

Alfabetisk ordning efter mottagare/avsändare.

Serien avslutad.
 
C 2 BDossiéregisterSerien inbunden.

Serien avslutad.

Dossiénummerordning, se SÖ-guiden sid 23.
 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E 1Regeringsbrev och brev från Statens Arbetsgivarverk, SAVSerien inbunden.

Kronologisk ordning.

Serien avslutad.
 
E 2Inkomna diarieförda handlingar 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Diarieförda handlingar ämnesordnade efter diarie/dossiéplanSerien i kartong.

Dossiénummerordning per år.
Inom resp dossié i diarienummerordning.

--1982-07-01.
Se V-avd/V-reg.

Serien avslutad.

Siffrorna i anm.kolumnen avser dossiénummer/diarienummer.
 
F 2Forskning och utvecklingsarbete, FoU 
F 2 ADe pedagogiska utvecklingsblocken inom vuxenutbildningen, PUBVUXSerien i kartong.

Teknisk förteckning, ljudband se appendix 200.

Serien avslutad.
 
F 2 BLäromedels- och metodutveckling inom vuxenutbildningen, LÄRVUXSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 2 CÖvriga projektSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistikFinns ej. 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.