Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Enheten för studieförbund/STFB

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

 Serier (27 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1Avdelningsprotokoll 
A 2Skolöverstyrelsens folkbildningsråds protokollSerien i kartong.

Serien avslutad.

Statens folkbildningsnämnd 1947-1964, se folkbildningsroteln F 5:1-5.
 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående diarieförda handlingar 
CDiarier 
C 1Diarier med register 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E 1Inkomna diarieförda handlingar 
E 2Studieförbundens verksamhetsberättelserSerien i kartong.

Alfabetiskt ordnade.

Serien avslutad.
 
E 3Insända pressklipp 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Projekt, arbetsgrupper och konferenser 
F 1 AFolkbildningens gränsdragningsnämnd (FGN)Serien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 1 BProjekt och arbetsgrupperSerien i kartong.

Volym 1-3 ESTU, Effekter av nya villkor för studieförbunden. Projektbeskrivning, se appendix 207.

Volym 5-12 PUST Pedagogiskt utvecklingsarbete för studieförbunden.

Serien avslutad.
 
F 1 CStudierektorskonferenserSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 2Statsbidrag till allmänna cirklar, invandrarverksamhet m.m.Serien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 3Statsbidrag till uppsökande verksamhet i bostadsområdenSerien i kartong.

Serien avslutad.
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistik 
H 1Studieförbundens verksamhetsredovisning, STUV 
H 1 AStudieförbundens verksamhetsredovisning, STUV: Administrativa handlingar och systemdokumentationSerien i kartong.

Serien avslutad.

Systembeskrivning m.m.
se appendix 208.
 
H 1 BStudieförbundens verksamhetsredovisning, STUV: UtdatarapporterSerien i kartong.

-1985/86 se arkivförteckningar för V-avd (-1982-06-30).

Serien avslutad.
 
H 1 CStudieförbundens verksamhetsredovisning, STUV: Magnetbandsbaserade data 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.