Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Enheten för kommunal vuxenutbildning och grundutbildning för vuxna (KOMVUX och GRUNDVUX)

Skolöverstyrelsen

Innehåll:
Serieöversikt
Volymförteckning

Se även Skolöverstyrelsen

 Serier (20 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
AProtokoll och föredragningslistor 
A 1Avdelningsprotokoll 
BUtgående handlingar 
B 1Utgående diarieförda handlingar 
B 2Läroplaner, timplaner och kursplanerSerien i kartong.

Serien avslutad.

Fr.o.m. 1986 finns flertalet av läroplanerna i Infos publikationer.
 
CDiarier 
C 1Diarier med register 
DRegister och liggareFinns ej. 
EInkomna handlingar 
E 1Inkomna diarieförda handlingar 
E 2Rapporter om timresurser (från skolstyrelserna och landstingen)Serien i kartong.

Statistikbearbetningar
se serie H 1.

Serien avslutad.

Allmänna bidrag till KOMVUX och GRUNDVUX.
 
FHandlingar ordnade efter ämne 
F 1Övergripande läroplansarbete och försöksverksamhet samt lokalfrågor m.m.Serien i kartong.

Serien avslutad.
 
F 2Datorn och skolan/DOS-verksamhetenSerien i kartong.

Serien avslutad.

Fr.o.m. 1991-07-01 övergår verksamheten till skolverket (ADB-baserade data, jfr volym 33.)
(Projektbeskrivning se appendix 222.)
(Rapporter och publikationer se appendix 223.)
 
GRäkenskaperFinns ej. 
HStatistik 
H 1Kommunal vuxenutbildning KOMVUX (Från informationssystemet för kommunal vuxenutbildning, IKVUX)Serien i kartong.

Indatarapporter se serie E 2.

Serien avslutad.

Fr.o.m. 1991-07-01 övergår verksamheten till skolverket.

Systembeskrivning se appendix 224.
 
H 2Grundutbildning för vuxna GRUNDVUX (Från informationssystemet grundutbildning för vuxna, IGRUND m.m.)Serien i kartong.

Serien avslutad.

Fr.o.m. 1991-07-01 övergår verksamheten till skolverket.

Förteckning över rapporter se appendix 225.
 
JKartor och ritningarFinns ej. 
KFotografiska avbildningarFinns ej.