Måndag den 16 december kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Länstrafikledarens brevkoncept

Länsstyrelsen i Gotlands län, Landskansliets arkiv

Länstrafikledarens diarium återfinnes i serie B XIII och ankommande handlingar i serie D XVI. Se även serierna E XII b-e.

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11944 – 1949Kapsel. Icke diarieförda koncept.