Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Register över kyrkotillhöriga

Botilsäters kyrkoarkiv

Benämnes öven församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som del av det centrala kyrkobokföringssytemet. Uppgifter i registret gallras med stöd av RA-MS 1997:65.