Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper

Uddevalla rådhusrätts och magistrats arkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11837 – 1915Kartong. Innehåll: Fullmakter och kvittenser å uppburna bötes-
medel 1837-1897, räkning å magistratens medel att redovisa 1842-1898, förskjutna vittnes-
löner 1902-1912, redovisade expensmedel 1908-1912, försäljning av punschstämplar 1913-1914 och tobaksstämpelmedel 1915.
 
21870 – 1901Ficka. Polismyndighetens veri-
fikationer.
 
31944 – 1965Inb. Polismyndighetens kassa. 
41944 – 1965Inb. Polismyndighetens rusdrycks-
medel.
 
51937 – 1965Finnes 1937, 1947-1965. Kartong. Redovisningar. Med notarius pub-
licus kassabok 1964, lösenmärken 1937 samt verifikationer 1937.