Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser, resolutioner m. m.

Acklinga kyrkoarkiv

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1681 – 1682Ingår i C: 1. Upplästa kungörelser. 
11819 – 1834Bunt. Upplästa kungörelser med insamlingslistor/spridda år/. Domboksutdrag 1819, 1824. Skrivelse 1826 från lands- hövdingen med avslag på begäran om spannmålshjälp.
Häri även skolstyrelsens protokoll 1845-1859 ochräkenskaper för skola 1855-1869omfattande pastoratet. Fattigkassans verifikationer 1824-1851/ spridda år/ samt vinsädeskassans räkenskaper 1805-1834 och handlingar angående prästval 1814-1885, omfattande pastoratet.