Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kyrkoräkenskaper

Acklinga kyrkoarkiv

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1612 – 1687Ingår i C:1. Inkomstspecial över gåvo-, bötes- och testamentsmedel 1612-1613, 1615-1627, 1630-1638, 1640-1672 1674-1677, 1679-1686. Utgiftsspecial 1612-1613, 1615-1616, 1620, 1624-1626, 1631-1633, 1636-1685. Summariska kyrkoräkenskaper 1679-1687. 
11747 – 1870Bok i bunt. Sid. I-II, 3-105 +opag. Kyrkans inkomstspecial 1747-1758, specialräkenskaper för kyrkan 1758-1830. Förteckningar över kyrkans utlånta medel 1762-1870, över influtna fattig- medel 1758-1766 och över fattig- kassans utlånta medel 1773-1862. 
21805 – 1830Inb. Sid. 1-274. Specialräkenskaper 1805-1830 över håv-, gåvo- och bötesmedel, över extra inkomster och utgifter samt förteckning över utlånta medel 1796-1814. 
31805 – 1830Inb.4:o. Opag. Kyrkokassans huvudbok 1805-1830. A tergo, vinsädeskassans huvudbok 1832-1835; omfattar pastoratet. 
41830 – 1911Inb. Specialräkenskaper. 
51830 – 1911Inb. Huvudräkenskaper. Häri även fattigkassans räkenskaper 1830-1832. 
- [H0002]1835 – 1885Ingår i L III:5. Annotationsbok. 
61870 – 1887Inb. Skuldbok.