Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för kyrkan: huvud- och specialräkenskaper

Agnetorps kyrkoarkiv

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11612 – 16784:o. Inb. Sid. 1-174. Inkomstspecial över gåvo-, bötes- och testamentsmedel 1613-1614, 1616-1635, 1639-1640, 1642-1645, 1647-1656, 1658-1675, 1677-1678, utgiftsspecial 1612-1617, samt spr. år 1619-1662. Häri även sockenstämmoprot. 1633-1638, två ant. rör. kyrkogården och dess underhåll u.å., biskopens och domkapitlets i Skara föreskrifter om kyrkoordningen 1613-1617. 
- [H0001]1661 – 1748Ingår i C:1. Inkomst- och utgiftsspecial spr. år 1661-1693, 1709-1748, skuldbok 1661-1677, u.å., 1738-1744. 
- [H0002]1679 – 1687Ingår i Acklinga C: 1. Summariska räkenskaper. 
21680 – 18054:o. Inb. Opag. Kyrkokassans huvudbok 1680-1702, delvis huvudbok, delvis special 1705-1805, kyrkobalkslängd 1773, inventarieförteckningar 1687, 1730, 1743, anteckn. om kyrkstapelns byggande 1632 och om reparationer av kyrkan och inventarierna 1758-1776. 
31747 – 1846Bok i bunt. sid. 1-109 + opag. inkomstspecial 1747-1805, utgiftsspecial 1758-1805, förteckning över utlånta medel 1766-1804, 1829-1846, för fattigkassan: inkomstspecial 1747-1766, utgiftsspecial 1758-1766, förteckning över utlånta medel 1829-1846. 
41794 – 18064:o. Häft. Bunt. Opag. Special för kyrkan över håv-, gåvo- och bötesmedel samt utgifter, fattigvårdsräkenskaper 1794-1809. 
51805 – 18304:o. Inb. Opag. Huvudbok. 
61805 – 1899Bok i bunt. Sid 1-169, 178-189, 210-267. Inkomstspecial över håv- och gåvomedel 1805-1830, fört. över utlånta medel 1820-1826, specialräk. 1869-1899. 
71806 – 18204:o. Bok i bunt. Sid. 1-140, 143-160, 165-166. Special för kyrkan över håv-, gåvo- och bötesmedel 1806-1820, fattigkassans inkomst- och utgiftsspecial 1806-1820, räkenskaper för lasarettsmedel 1806-1820 och för vaccinationsmedel 1808-1820, förteckning över till sockenstallet levererat: plank, halm och vidjor, samt över dagsverken, u.å. 
- [H0003]1820 – 1835Ingår i C:3. Specialräkenskaper. 
- [H0004]1831 – 1842Ingår i O I a:1. Revision av kyrkoräkenskaperna 1831-1842. 
81831 – 1871Inb. Specialräkenskaper. Omf. även Baltak 1847-1871. 
91830 – 1905Inb. Huvudräkenskaper, omf. även Baltak 1848-1905. Häri även fattigräkenskaper 1830-1855, för Baltak 1848-1855 samt räkenskaper för Agnetorps och Baltaks byggnadskassa 1877-1879. 
101846 – 1897Inb. Skuldbok, omf. även Baltak 1847-1897. Häri även skuldbok för Agnetorps och Baltaks fattigkassa 1848-1855, Agnetorps och Baltaks fattigkassa 1848-1855, Agnetorps och Baltaks byggnadskassa 1878. 
111872 – 1905Inb. Specialräkenskaper. Omf. även Baltak s.å. och Tidaholm 1900-1905.