Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Visitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar

Agnetorps kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]odatIngår i Acklinga C:2. Biskopsvisitationsprot. Avskrift 1774. 
- [H0002]1687 – 1743Ingår i L I aa:2. Inventariefört. 1687, 1730, 1743. 
- [H0003]1704 – 1829Ingår i Acklinga N:1. Protokoll vid biskopsvisitationer 1704, 1708, 1730, 1748, 1758, protokoll vid prostvisitationer 1728, 1735, 1740, 1743, 1753, 1760, 1766, 1810, 1817,inventeringsprotokoll vid pastorsbyten 1827, 1829, protokoll vid inventering av kyrkokassan 1824, 1829, inventariefört. 1810 med tillägg t.o.m. 1829. 
- [H0004]1833 – 1869Ingår i Baltak L I aa:5. Inventeringsprotokoll 1833, 1834, visitationsprot. 1835, 1863 med arkivförteckning 1863, inventariefört. 1869, prot. över revision av pastoratets kassor 1843, 1847.