Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar

Lundby kyrkoarkiv

 Volymer (20 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11847 – 1880Protokoll. Omf. även Tuve åren 1846-1880. 
21860 – 1904Kartong. Skolstatistik, lucka 1882. Uppgifter till folkskollärarnas pensionsinrättning samt änke- och pupillkassa 1876-1899, spr. år och uppgifter för småskollärarnas m.fl. ålderdomsunderstödsanstalt 1892, 1894-1897. Häri även skolstatistik för Tuve 1860-1913, luckor 1878 och 1882. Uppgifter till folkskollärarnas pensionsinrättning samt änke- och pupillkassa 1876-1899, spr. år och uppgifter för småskollärarnas m.fl. ålderdomsunderstödsanstalt 1892, 1894-1897. 
31863 – 1898Kartong. Ansökningshandlingar till lärare- och vaktmästaretjänster, spridda år. Röstlängd i samband med lärarval 1863. Handlingar, 1890-1891, i samband med processen om den varning, som av skolrådet tilldelades folkskolläraren J A Holmberg. Förslag till reglemente för folkskoleundervisningen 1876. Häri även ansökningshandlingar till skollärar- och klockartjänster i Tuve 1848-1849 och 1883. 
41869 – 1903Kartong. Skolrådets protokollsbilagor och handlingar. Häri även skolbyggnadskommitténs protokoll 1886 7/10. Redogörelse över inkomster och utgifter vid Tuve folkskola 1867, avskrift samt bilagor till skolrådets i Tuve protokoll 1873 och 1897. 
51872 – 1904Kartong. Skolrådets handlingar rör. ansökan om lönetillskott av allmänna medel 1872-1902, luckor 1875 och 1901. Inventarieförteckningar 1903 och 1904. Häri även skolrådets i Tuve handlingar rör. ansökan om lönetillskott av allmänna medel 1872-1916, luckor 1875 och 1877. 
61889 – 1894Inb. Förteckning över skolpliktiga barn. Lundby kyrkobys skolområde. 
6A1889 – 1905Huvudbok (förteckning) för folkskolan vid Lundby kyrkoby i Lundby skoldistrikt 
71890 – 1895Inb. Förteckning över skolpliktiga barn. Lindholmens skolområde. 
81894 – 1905Inb. Skolrådets protokoll. 
91898 – 1901Kartong. Ansökningshandlingar till läraretjänster. 
101903 – 1905Kartong. Ansökningshandlingar till läraretjänster. 
111888 – 1905Bunt. Ansökningshandl. t. tjänster 1888-1905, skolhusbyggnadskommitténs protokoll 1901. 
- [H0001]1862 – 1878Ingår i K III: 2. Skolstyrelsens protokoll 1862, skolrådets protokoll 1863-1878. 
- [H0002]1864 – 1876Ingår i K III: 2. Kyrko- och skolrådets protokoll 1864, 1875 och 1876. 
- [H0003]1864Finnes 1864 17/10.
Ingår i K III: 2. Protokoll vid öppnandet av skolan i Biskopsgården.
 
- [H0004]1875 – 1876Ingår i K III: 2. Skolbyggnadskommitténs protokoll 
- [H0005]1878 – 1894Ingår i K III: 3. Skolrådets protokoll. 
- [H0006]1879Finnes 1879 25/7. Ingår i
K II: 1. Skolrådets protokoll.
 
- [H0007]1886Finnes 1886 7/10. Ingår i K IV: 3. Skolbyggnadskommitténs protokoll. 
- [H0008]1892 – 1893Ingår i K III: 3. Kyrko- och skolrådets protokoll.