Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Lundby kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1593 – 1827Ingår i C: 2. Series pastorum et comministrorum. 
11831 – 1881Handlingar ang. undsättningsspannmål och nödhjälpsmedel 1831-1847, mormonsekten 1857-1858, skyldighet för pastor att uppläsa kungörelser 1873, uppbördslängd 1865 samt utdrag av jordeboken för Gbgs fögderi, Lundby skn. 1881. 
21854 – 1855Handlingar ang. Stålhandske-Eketrä-familjegraven och Ihreska familjegraven 1854-1855. Häri även stamtavla över ätten Stålhandske samt Joh. Gust. Lyckås och Elisabett Stålhandskes salubrev 1794 å frälseräntan av 7/8 skattefrälsehemmanet Pilegården till häradshövding J. Stierncreutz jämte utdrag av Askims och Östra Hisings häradsrätts uppbudsprotokoll 1795 och dombok 1800, rörande samma frälseränta. 
31857 – 1865Pålysningsbok. Omf. även Tuve. 
41865 – 1880Pålysningsbok.