Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Lundby kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1593 – 1827Ingår i C: 2. Series pastorum et comministrorum. 
11831 – 1881Handlingar ang. undsättningsspannmål och nödhjälpsmedel 1831-1847, mormonsekten 1857-1858, skyldighet för pastor att uppläsa kungörelser 1873, uppbördslängd 1865 samt utdrag av jordeboken för Gbgs fögderi, Lundby skn. 1881. 
21854 – 1855Handlingar ang. Stålhandske-Eketrä-familjegraven och Ihreska familjegraven 1854-1855. Häri även stamtavla över ätten Stålhandske samt Joh. Gust. Lyckås och Elisabett Stålhandskes salubrev 1794 å frälseräntan av 7/8 skattefrälsehemmanet Pilegården till häradshövding J. Stierncreutz jämte utdrag av Askims och Östra Hisings häradsrätts uppbudsprotokoll 1795 och dombok 1800, rörande samma frälseränta. 
31857 – 1865Pålysningsbok. Omf. även Tuve. 
41865 – 1880Pålysningsbok.