Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för kyrkan

Norra Åsarps kyrkoarkiv

 Volymer (27 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1692 – 1753Ingår i C: 1. Specialräken-
skaper.
 
11738 – 1831Huvud- och specialräkenskaper. Häri även vinsädesräkenskaper 1755-1768 samt visitations-
protokoll och inventarieför-
teckning 1739, 1758.
 
- [H0002]1753 – 1795Ingår i K I: 1. Gåvospecial. 
21792 – 1828Gåvospecial. Häri även fattig-
räkenskaper samma år. Omf. även Kölaby.
 
31793 – 1832Skuldbok. Häri även fattigräken-
skaper 1795-1831 samt vinsädes-
räkenskaper 1791-1839. Omf. past.
 
41822 – 1830Kartong. Verifikationer ang. lantmäteriförrättningar för Norra Åsarps prästgård 1822, 1823, 1826, 1827; verifikationer ang. uppförandet av Norra Åsarps kyrka 1829, 1830. Häri även räkenskaper över mottagna kollekt- och stamboksmedel i Norra Åsarp och Smula 1827, 1829 samt verifikationer till vin-
sädeskassan 1817-1829, luckor 1818, 1823-1825.
 
- [H0003]1828 – 1843Ingår i K I: 4. Special över frivilliga gåvor 1828-1843, lucka 1831-1832, inkomster av försålda saker 1829-1830, ut-
giftsspecial 1828-1843, lucka 1831-1832 samt skuldbok (influtna räntor) 1828-1831.
 
51831 – 1877Lucka 1849-1873. Skuldbok. Häri även fattigräkenskaper 1831-1848 samt för Smula kyrkoräkenskaper 1831-1877, fattigräkenskaper 1831-1847; för Solberga kyrko-
räkenskaper 1831-1847, fattig-
räkenskaper 1831-1847 och för Kölaby kyrkoräkenskaper 1828-1836, fattigräkenskaper 1828-1848.
 
61831 – 1905Band i bunt. Huvudräkenskaper 1831-1905 och specialräkenskaper 1831-1861 för kyrkokassan. Häri även huvud- och specialräken-
skaper för fattigkassan 1831-1862, huvudräkenskaper för H. Holmblads fattig- och skol-
fonder 1900-1910, för A. Erikssons fattig- och kyrko-
fonder, s.å., för Norra Åsarps prästgårds järnvägsfond 1909, för Norra Åsarps prästgårds expropriationsfond 1910. Omf. även Smula.
 
71841 – 1844Kartong. Förteckning över gåvor till kyrkan samt de fattiga i Norra Åsarp och Smula. Häri även Åsarps kyrkas och Smula fattig-
kassas utgifter 1/5 1841-1/5 1842.
 
81846 – 1865Skuldbok. Häri även fattig-
räkenskaper 1846-1862, huvud-
räkenskaper för sockenbibliotek-
et 1860-1865 och sockenmagasinet 1853-1862, 1875 samt för Smula kyrkoräkenskaper 1852-1864, fattigräkenskaper 1846-1852; för Solberga kyrkoräkenskaper 1846-1906, fattigräkenskaper 1846-1862 och för Kölaby kyrko-
räkenskaper 1846-1906, fattig-
räkenskaper 1846-1849.
 
91849 – 1879Kartong. Gåvo- och utgifts-
special. Häri även gåvor till Åsarps och Smula fattiga 1849-1866, utgiftsspecial för fattigkassan 1849-1862 samt gåvor till lasarettet 1849-1872.
 
- [H0004]1861Ingår i H I: 1. Verifikationer. 
101864 – 1905Inb. Specialräkenskaper. Omf. Smula. 
111866 – 1900Inb. Specialräkenskaper. Kladd. Omf. även Smula. 
121877 – 1905Inb. Skuldbok. Häri även huvud-
räkenskaper för A. Erikssons donationsfond till kyrkan och till de fattiga 1889-1905. Omf. även Smula.
 
131906 – 1945Special- och huvudräkenskapsbok, häri även för pastoratskassan 
141906 – 1948Skuldbokför kyrkokassan och skolkassan, omf. pastoratet, pastoratskassan, Solberga vinsädeskassa, Holmbladska fonden och Larssons gravfond 
151943 – 1955Kassabok för kyrkokassan 
161951 – 1991Huvudräkenskaper för kyrkokassan, diverse fonder, central förvaltning 
171955 – 1961Kassabok för kyrkokassan 
181961 – 1967Kassabok för kyrkokassan 
191968 – 1972Kassabok för kyrkokassan 
201972 – 1980Kassabok för kyrkokassan 
211972 – 1985Kassabok för kyrkokassan 
221985 – 1988Kyrkokassans kassabok, central förvaltning 
231985 – 1990Kyrkokassans kassabok, församlingsverksamhet