Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser och resolutioner

Svabensverks kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (2 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11860 – 1919Markegångstaxor 1860-1915.
Inskrivningslistor 1882-1918, spridda år.
Skrivelser från Kungl. Maj:t , länsstyrelse, konsistorium, m fl. 1867-1910.
Gudstjänster i skolan under vintern 1917.
Förändring av skolan 1917.
Prästbostaden 1918.
Utslag om statsbidrag till slöjd 1918.
Inspektörens skrivelse om tjänstebostad 1919.
 
21936 – 1947Skrivelser rörande kyrkan 1936-1946.
Skrivelser och resolutioner, främst om folkbokföringen 1945-1947.