För närvarande är det problem med sökningar och sidvisningar i söktjänsten, felsökning pågår.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Skrivelser

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges.

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11683 – 1780Cirkulärbok. Häftad i kapsel.
Utgöres av avskrifter av skrivelser från konsistorium, kungliga beslut i
olika kyrkliga angelägenheter, prästmötesprotokoll m.m.
 
21780 – 1800Cirkulärbok. Häftad i kapsel.
Utgöres av avskrifter av konsistorii cirkulär och prästmötesprotokoll samt kungliga beslut.
 
31708 – 1911Bunt. 1708-1867, (-1911), spridda år.
Skrivelser, resolutioner m.m.
Lev. 49/1961.
Häri bl a:
Brev och resolutioner från Kungl Maj:t 1727, 1773, 1820, 1859 - 1860 samt från Konungens befallningshavande 1834, 1843 och 1856.
Protokoll vid ägoskillnadsrättens sammanträde i Överkalix tingslag 1860-12-13.
Innehåller även:
Kyrkorådsprotokoll 1851-1869 (spridda år).
Handlingar angående kyrklig jord 1856, 1875 och angående lön till vikarie för komministern 1911.
 
41932 – 1957Skrivelser och köpehandlingar från Stiftsnämnden angående avyttring av markområden å Kyrkobordet nr 1, 1:2 och 1:3. 
51969 – 1976Skrivelser från Riksantikvarieämbetet angående undanförselplanering av arkiv. 
61983 – 1987Skrivelser och övriga handlingar angående ABASPA (AB Alf Sigmund Petrus Andersson ). Häri även ritningar.