Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrkogården

Lovö kyrkoarkiv

OBS! Serien finns kvar på församlingen.

Gällande kartor- och ritningar se serie OVII b.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/L I a/61718 – 1744Köpebrev rörande en grav i Lovö kyrka 1718, kontrakt om tornbyggnad 1727 och anteckningar om gåvor till kyrkan 1740, 1744. 
Se: SE/SSA/1532/O VII a/11946Pehr Adam Wallmarks gravsten å Lovö kyrkogård 1858, uppmätningritning av Berit Wallenberg 1946, 
11914 – 1951Har ej levererats.
Gravbrev 1914.
Handlingar angående gravar.
Reglemente m.m. för Lovö begravningsplatser 1934.
Förteckning över gravar och begravningsplatser samt gravkarta.
Handlingar med ritningar över skogskyrkogården 1934-1938.
Handlingar angående vård av gravar 1936-.
Opinionslista för bevarandet av träd på kyrkogården 1936.
Handlingar med ritningar angående vattenledning vid Lovö kyrka 1939.
Norlinska familjegraven 1940.
Obelisken vid Lovö kyrka 1947.
Handlingar med ritningar angående bårhus 1950-1951.
 
21918 – 1950Har ej levererats.
Handlingar med ritningar angående gravvårdar m.m. 1918, 1924-1925, 1931-1950.
 
31938 – 1939Har ej levererats. Uppgifter för uppläggande av gravregister och gravbok för Lovö kyrkogård. 
41950 – 1970Har ej levererats. Skrivelser angående gravplatser. 
51951 – 1971Har ej levererats.
Handlingar angående gravvårdar.
 
61971 – 1987Har ej levererats.
Skrivelser angående gravplatser.