Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Serie

Övriga ämnesordnade handlingar

Thora Ohlssons personarkiv

Serien i arkivboxar.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11870t – 1897Anteckningsblock från Thora Olssons tid i Sverige de flesta från hennes utbildningar men även diktböcker med vänners dikter. 
21881 – 1946, odatSkolbetyg, arbetsintyg och referenser 1881-1919. Utmärkelse vid Lunds skridskoklubb 1888. Småtryck och lustifikationer från Silkesborgs vattenkuranstalt, spridda år 1890-1900. Handlingar rörande Svenska kyrkan i London, KFUK, svenska kolonin, Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, enstaka trycksak från Norska sjömanskyrkan 1899-1943, odat. Inbjudan till att se prinsbröllop 1923. Pass, identitetshandlingar, medlemskort och bräslekort 1913-1946, spridda år.
Handlingar rörande bildande av Thora Ohlssons Fund vid Svenska kyrkan i London 1942-1943, 1946. Svenska nyheter för sjömän med bihängande föredragsmanus 1943-1945 och odaterat. Handlingar rörande Thoras begravning 1946, med pressklipp. Transkriberad intervju med Thora Ohlsson, odaterad troligen från 1940. Efterfrågan av biografi och fotografi från Utlandssvenska museet i Göteborg, odaterat.
 
31900t – 1940tAnteckningsböcker från tiden i London, främst rörande Svenska kyrkan och resor. 
41912 – 1945,odatSpridda anteckningar 1912-1945 och odaterat. Handlingar från uppvaktningar vid födelsedagar 1928-1943, spridda år. Brev och telegram från födelsedagar återfinns även i serie E 1. Visitkort, odaterat. 
51930t – odatBok för anteckning av lägenhetshyra 1930-tal. Pappskyltar med texten Fröknarna Thora & Edla Ohlsson, Swedish Gymnastik & Massage, odaterade. Fem adressböcker och två böcker med födelsedagar, odaterade.