bild
Arkiv

Centralfängelset Långholmen


Grunddata

ReferenskodSE/SSA/1694
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/arkiv/Z1m9lazlGYFJm2NhTscwR3
Omfång
156,8 Hyllmeter 
VillkorDelvis
VillkorsanmVissa handlingar i arkivet kan omfattas av sekretess. En sekretessprövning ska göras innan handlingarna kan lämnas ut.
ArkivinstitutionStockholms stadsarkiv (depå: Kungsklippan)
Arkivbildare/upphov
Centralfängelset Långholmen
Kategori: Statlig myndighet

Innehåll

Ordning & strukturArkivnr: SSA/11002

Förteckning 1694

Förteckning

över

Centralfängelset Långholmens arkiv
Inledning (äldre form)Inledning

Centralfängelset Långholmens arkiv inlevererades till Stockholms Stadsarkiv från Uppsala Landsarkiv våren 1994. En stor del av handlingarna var då ordnade och förtecknade sedan 1971 av Karl-Gustaf Andersson på ULA. Ytterligare handlingar inlevererades dock till Uppsala efter förteckningsarbetet. Det är dessa handlingar som nu åtgärdats.

Som bas har använts K.G. Anderssons förteckning. I de fall där det varit möjligt har förteckningen byggts på, i andra fall har nya serier skapats.

De handlingar som förtecknades 1971 inkom till ULA med leverans 41/1968 från Riksarkivet. Dessa omfattar tiden fram till 1945. De handlingar som nu tillkommit inlevererades till ULA i oktober 1975, acc. nr. 156/1975, och omfattar tiden fram till 1975. I vissa fall finns även äldre handlingar än 1945 bland dessa.

På Långholmen inrättades 1722 ett rasp- och spinnhus, vilket var en tvångsarbetsanstalt för bettlare och lösdrivare av båda könen samt för vanartiga pojkar. 1825 anlades en korrektionsinrättning för kvinnor på Norrmalm. Kronospinnhuset på Långholmen benämndes därefter Södra korrektionsinrättningen och blev tvångsarbetsanstalt endast för manliga lösdrivare, s.k. "försvarslösa" samt för s.k. "bekännelsefångar". Sedan kronoarbetskåren inrättades 1842 överflyttades dit ett stort antal av Långholmens korrektionister och anstalten som nu benämndes Straff- och arbetsfängelset, blev huvudsakligen en anstalt för straffångar. Fängelset benämndes från 1886 Centralfängelset Långholmen och omfattade då förutom straffängelset även ett kronohäkte. De två avdelningarna förenades till en anstalt 1911. (Nordiska Familjebok, del 7. Stockholm 1912 och S. Wieselgren: Sveriges fängelser och fångvård. Stockholm 1895).

Vid ordningsarbetet 1971 företogs viss rensning av dupletthandlingar, så har även skett 1994. Vidare har gallring enligt fattat gallringsbeslut, dnr. 63-628/94, skett av handlingar av ringa betydelse.

Handlingarna har ordnats och förtecknats i enlighet med den tidigare gällande förteckningsplanen för fångvårdsanstalter från 1934 då det var denna plan K.G. Andersson använde sig av. (Ecklesiastikdepartements skrivelse till Riksarkivet av den 15 juli 1934).

I arkivet finns en del fotografimaterial. Ytterligare fotografimaterial rörande Centralfängelset Långholmen ligger kvar på Kriminalvårdsstyrelsen. Detta är deponerat hos AB Filmteknik I Solna Stockholm.

Som sökingångar till de handlingar som rör de intagna kan nämnas Register till stamrullor över straffångar (D III ac), Register till fotografirullor (D III lc) samt Register till kyrkoböckerna (D III cb).

Kronohäktet Långholmen och Långholmens kroppssjukhus som också hörde till fängelseanläggningen har förtecknats var för sig. Se separat arkiv.
Sekretess gäller för kriminalvård i 50 år, Sekretesslagen 7:21. För läkarkorten gäller sekretess i 70 år, Sekretesslagen 7:1. Även för kyrkoböckerna gäller 70 års sekretess.

Stockholm i Stadsarkivet i december 1994.

Jonas Engardt Erika Palm

Ämnesord

Ämnesord, ort
Stockholms stad

Tillgänglighet

SekretessDelvis

Kontroll

Senast ändrad2020-06-02 10:16:54