Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Helsingborgs stadsförsamlings (Maria) kyrkoarkiv

Serien i arkivboxar. Se även Helsingborgs kyrkliga samfällighets arkiv, serie D 2.

 Volymer (8 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/LLA/13171/K I/11599 – 1820Förteckning över kyrkorådets arkiv, upprättad 1914. Jämför Förteckning över Stadsarkivet i Hälsingborg. 
Se: SE/LLA/13171/L I a/41695 – 1696Inventarium för kyrkan. 
Se: SE/LLA/13171/O II/11803 – 1820 
11847 – 1968Inventarium över kyrkan 1847-1866. Arkivförteckningar för Helsingborgs pastorat 1848-1890 och 1891-1903. Förteckning över komministerarkivet 1858. Inventarium över Mariakyrkan, Gustav Adolfskyrkan och övriga fastigheter och byggnader 1892-1925. Arkivförteckningar 1903-1947 och 1949-1968. 
Se: SE/LLA/13171/L III/21850 – 1863Omkring 1850-1863. Böcker lånta av församlingsmedlemmar ur kyrkoarkivet. 
Se: SE/LLA/13171/N I/21884 – 1994Arkivförteckningar och leveransreversal 1884-1922. Inventarium över kyrkan 1892-1917. Arkivförteckningar 1906 och 1914. Handlingar angående arkivet: Leverans av arkivhandlingar 1903 och 1911. Förteckning över arkivalier 1911/1920. Förteckning över levererat material till Folkskolestyrelsen 1925. Förteckningar över kyrkoarkivet 1921-1930. Skrivelser 1931-1932. Förteckningar över till Landsarkivet överlämnade handlingar 1931, 1941, 1949 och 1951. Skrivelse om arkivet 1949. Diverse handlingar och skrivelser, såsom leveransreversaler 1951-1994. Inventeringsinstrument 1964 och 1975. Inventarieförteckning över textilier i Mariakyrkan 1954. Förteckning över litteratur 1962. 
21966 – 2019Arkivförteckningar 1966-1998, 2000 och 2019. Inventarieförteckning för Mariakyrkans sakristia 1975. Inventarieförteckning över textilier i Mariakyrkan 1980. Inventarieförteckningar över mässkrudar i Mariakyrkan 1980, 1982/1985. Inventarieförteckningar för Stenbockskyrkan/Stenbocksgården 1980, 1985, 1990-1998. Inventarieförteckning för Maria församlingshus och delvis Mariakyrkan 1990-1999. Sammanställning med kort historik över inventarier såsom tavlor med flera konstföremål i Maria församlingshus 1992. Arkivbeskrivning för Helsingborgs kyrkliga samfällighet 1996. Inventarieförteckning för datorutrustning i Maria församling 1999. 
Se: SE/LLA/13171/O I a/31999Dokumentation av inventarier.