Torsdag den 22 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Serie

Kartor och ritningar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord

Lovö kyrkoarkiv

Serien förvaras i kart- och ritningsarkivet.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11814 – 1958Karta över ägorna till Edeby, Söderby, Lunda, Berga och prästgården i Lovö sn. 1814.
Ritningar över prästgården 1936.
Kartor över prästgården 1938.
Kopia av karta över Prästgården 1 i Lovö sn. 1939.
Situationsplan och skiss på befintlig vegetation med förslag till nyplantering vid prästgården 1958.
 
21815Kopia från 1927 av karta över Malmen. 
31831 – 1917Kopia av karta över Skarphagen 1831.
Kartor över prästgården 1887.
Kopia av karta över Klockargårdsägor 1917
 
41945 – 1946Ritningar till arbetarbostaden vid Lovö prästlöneställe. 
51945 – 1946Ritningar till arbetarbostaden vid Lovö prästlöneställe. 
61946Ritningar till arbetarbostaden vid Lovö prästlöneställe. 
71950 – 1987Ritningar över arrenderbostaden 1950-1951 och 1987.
Ritningar över Lovö sockenstugas utbyggnad 1955-1956.