bild
Karta/ritning

Ritningar på skola och tjänstebostad


Arkitekt John Åkerlund, Stockholm.

 Volymer (1 st)

Referenskod 
Lagrad i: SE/ÖLA/11110/K IV c/1