Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Överkalix kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong om inte annat anges.

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1754 – 17971754, 1762, 1767, 1770, 1778, 1797.
Bänkläggningshandlingar.
Se P I:2.
För 1767 och 1770 två exemplar och för 1778 tre exemplar.
 
11831 – 1930Handlingar angående kyrkobyggnaden med bl a protokoll, kostnadsförslag, kontrakt, avskrift av gåvobrev, besvärsskrivelser, utdrag ur tingsprotokoll, försäkringsbrev och dagsverkslängder. Häri även en del verifikationer, inventarium, ämbetsberättelse samt handlingar angående gåva till skolrådet. 
21931 – 1933Uppmätningsritningar och handlingar angående restaurering av kyrkan i Överkalix. 
31933 – 1939Entreprenadkontrakt och detaljritningar angående restaurering av kyrkan i Överkalix samt några tidningar med reportage om kyrkbranden, 1939. 
41938 – 1953Arbetsbeskrivningar, kostnadsberäkningar, ritningar, anbud och övriga handlingar angående uppförandet av ny kyrka i Överkalix samt kapell i Lansjärv. 
- [H0002]1943Lyckönskningstelegram med anledning av återinvigning av Överkalix kyrka.
Se N I :3
 
51968 – 1991Protokoll, kostnadskalkyler, ritningar, ansökningshandlingar och övriga handlingar angående renovering av Överkalix kyrka (1968) samt angående omläggning av kyrktaken i Överkalix resp Lansjärv (1989-1991).