Måndag den 24 februari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår. Förbeställningar av arkivmaterial till läsesal via NAD kommer inte att fungera mellan kl. 14.00-22.00.   
bild
Serie

Inventarie- och arkivförteckningar

Tidersrums kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VALA/00268/C/21706Kyrkans inventarium. 
Se: SE/VALA/00372/B I/11726Kyrkans inventarium. 
Se: SE/VALA/00372/C I/21749 – 1762Avser åren 1749 och 1762. Kyrkans inventarium. 
Se: SE/VALA/00372/K I/31787 – 1852Kyrkans inventarium, arkivförteckning m. m., sannolikt upprättade 1787, påförda och i användning senast 1842. Protokoll vid inventeringar 1798-1852. 
Se: SE/VALA/00372/M/11797 – 1840Spridda år. Utdrag ur inventarie- och arkivförteckningar. Fattigstugans inventarium 1840. 
Se: SE/VALA/00372/K I/21829Förteckning över "forntidsminnen" vid kyrkan. 
Se: SE/VALA/00372/L III/31863 – 1870Fattigmagasinets inventarium. 
11869 – 1887Band. Inventarie- och arkivförteckning, sannolikt upplagd 1869. 
Se: SE/VALA/00372/M/21884 – 1973Arkivförteckningar, även odat. 1884-1950, handlingar rörande inventarier i kyrkan 1973, fotografier av kulturhistoriska föremål 1967, odaterad kopia av inventariebok från 1940-t, handlingar rörande kyrkobokföringsinspektörens besök 1957, förteckning över lösa föremål av konstnärligt eller historiskt värde 1921, arkivförteckning 1951-1973, m. m. 
21887Band. Inventarium 
31940t – 1998Kartong. Inventarium, 1940t. Inventering 1982 kompletterad 1988, innehåller även fotografier av kyrkans interiör. Arkivförteckning 1973. Handlingar rörande arkivet, 1985 och 1995. 
4-1999Pärm. Arkivförteckning upprättad 2011.