bild
Serie

Kyrkliga syföreningens arkiv

Ekshärads kyrkoarkiv

Serien utgör en fortsättning på serie P. Serien är inbunden om ej annat anges. Serien är fr.o.m. 1933 gallrad med 10 års frist enligt RA 1988:19. Serien är avslutad.

 Volymer (3 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/VA/13100/L V d/11940 – 1955Kassabok för kyrkliga arbetskretsens kassa för hjälpbehövande. 
11944 – 1964Finnes 1944-1956, 1964. Protokollsbok för Bergakretsens kyrkliga syförening. 
21956 – 1989Kassabok för Kyrkhedens kyrkliga syförening.