bild
Serie

Kartor och ritningar som ej redovisas i annan serie

Ramdala kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (81 st)

ReferenskodTitelTid 
A22896Ramdala kyrka. Restaureringsförslag [Detalj- och planritning samt perspektivskiss]1923 
A22897Ramdala kyrka. Restaureringsförslag [Tvärsektionsritning]1923 
A22898Ramdala kyrka. Restaureringsförslag [Längdsnittsritning]1923 
A22899Ramdala kyrka. Restaureringsförslag [Detaljritning av portar och väggar]1923 
A22900Ramdala prästgård. Förslag till inhägnad av tomten mot norr. [Plan- och principritning]1961 
A22901Ramdala prästgård. Förslag till inhängnad av tomten mot norr [Plan- och principritning]1961 
A22902Ramdala prästgård. Förslag till inhängnad av tomten mot norr [Detaljritning och situationsplan]1959 
A22903Ramdala. Vatten- och avloppsanläggning, rörnätplan1952 
A22904Karta öfver inägorne till Ramdala kyrkoherde-boställe som utgöres af 1 1/2 mtl No 33 Ramdala samt 1/2 mtl No 46 Winberga1842 
A22905Karta med påtecknad beskrifning öfver föreslaget område till utvidgning af Ramdala församlings kyrkogård1903 
A22906[Ritning över okänd byggnad. Fasad-, plan- och sektionsritning] 
A22907Plankarta över planerade minneslunden å Ramdala kyrkogård1986 
A22908Ramdala församlingshus. Yttre färgsättning1985 
A22909Karta över lönebostället Sturkö 30:1 i Sturkö socken, Östra härad1977 
A22910[Detaljkarta över minneslunden vid Ramdala kyrkogård]1986 
A22911Fastighetsreglering berörande Ramdala 13:3, 13:7, 13:11, 14:4 och 18:11993 
A22912Fastighetsreglering berörande Ramdala 13:3, 13:7, 13:11, 14:4 och 18:1 [Uppmätningsprotokoll m m]1993 
A22913Ramdala församlingshus. Yttre färgsättning [Färgsättning]1985 
A22914[Hus; planritning] 
A22915Nya kyrkogården, Ramdala [Planteringskarta]1973 
A22916Ramdala nya kyrkogård. Förslag till gravkarta1973 
A22917Ramdala nya kyrkogård. Förslag till gravkarta1973 
A22918Ramdala nya kyrkogård. Förslag till gravkarta. Kompletteringar med plankarta över minneslunden. Kompletteringar med förslg till urngravplats1973 
A22919Plankarta över Ramdala nya kyrkogårdsområde utvisande befintliga anläggningar och träd samt numrerade belagda gravplatser1973 
A22920Plankarta över förslag till urngravplats å nya kyrkogården, Ramdala kyrka1988 
A22921Plankarta över förslag till urngravplats å nya kyrkogården, Ramdala kyrka1988 
A22922Ramdala kyrkogård. Förslag till gravkarta1972 
A22923Ramdala kyrkogård. Gravplatskarta1972 
A22924Ramdala kyrkogård. Gravplatskarta1972 
A22925Ramdala nya kyrkogård. Förslag till gravkarta1973 
A22926Utdrag ur specialblad för Ramdala1970-tal 
A22927Karta över ett avstyckat område från Ramdala 14:1 i Ramdala socken av Blekinge län1957 
A22928Ramdala kyrka. Takvattenavledning [Längdsnitt, situationsplan samt kostnadsförslag]1953 
A22929Förslag till utvidgning av kyrkogården i Ramdala socken, Blekinge län, Lunds stift1959 
A22930Förslag till planering af Ramdala kyrkogård1905 
A22931Nummer och rutsystem över minneslunden å Ramdala kyrkogård1986 
A22932Ramdala nya kyrkogård. Förslag till gravkarta. Kompletterad med plankarta över minneslunden1973 
A22933Förslags-ritning till Ramdala nya kyrkogård1800-tal 
A22934Förslag till utvidgning av kyrkogården i Ramdala, Blekinge län, Lunds stift [Längdsnitt]1946 
A22935Förslag till utvidgning av kyrkogården i Ramdala, Blekinge län, Lunds stift [Längdsnitt]1946 
A22936Karta öfver kyrkogården vid Ramdala [Situationsplan samt längdsnitt]1800-tal 
A22937Förslag till ändring av kyrkogården i Ramdala1936 
A22938Diplom för 2:a pris till Ramdala-Jämjö fruktodlarförening, Ramdala. 1922 års lantbruksmöte för Blekinge län1922 
A22939[Perspektivskiss över prästgården; färgsättningsförslag] 
A22940Hvetlanda1876 
A22941Lenhofda1874 
A22942Wexiö1873 
A22943Vestervik1883 
A22944Skara1887 
A22945Skara1887 
A22946Nydala1875 
A22947Lund1877 
A22948Malmö1875 
A22949Finja1865 
A22950Engelholm1895 
A22951Landskrona1860 
A22952Karta öfver krigsskådeplatsen i Ostasien1905 
A22953Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Källarplan [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1955 
A22954Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Plan av bottenvåningen [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1955 
A22955Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Plan av våning 1 tr [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1953 
A22956Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Fasad mot norr [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1953 
A22957Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Fasad mot söder [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1953 
A22958Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Fasader mot öster och väster. [Avyttrad prästgård och prästgårdsbostället 13:1]1953 
A22959Ombyggnad av prästgården i Ramdala. Plan över evakueringen på vinden [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1956 
A22960Förslag till förändring av prästgården i Ramdala. Plan av övre våningen [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1935 
A22961Förslag till omändring av prästgården i Ramdala. Källarplan [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1935 
A22962Förslag till förändring av prästgården i Ramdala. Plan av bottenvåningen [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1935 
A22963Förslag till förändring av prästgården i Ramdala. Fasad mot öster samt sektion [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1935 
A22964Förslag till förändring av prästgården i Ramdala. Fasad mot väster samt sektion [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1935 
A22965[Situationsplan över prästgården. Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1] 
A22966[Situationsplan över prästgården. Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1] 
A22967Karta öfver de kärr och mossar å utmarken till Ramdala Prestgård i Blekinge [Avyttrad prästgård och prästlönebostället 13:1]1877 
B03058Plankarta över dräneringsledningar och avlopp å nya kyrkogårdsområdet vid Ramdala kyrka1962 
B03059Plankarta över dräneringsledningar och avlopp å nya kyrkogårdsområdet vid Ramdala kyrka1962 
B03060Förslag till utvidgning av kyrkogården i Ramdala, Blekinge län, Lunds stift1946 
B03061Förslag till utvidgning av kyrkogården i Ramdala, Blekinge län, Lunds stift1946 
B03062Karta över ett område under Ramdala 13:1 i Ramdala socken av Blekinge län utvisande avsedd utvidgning av kyrkogård vid Ramdala kyrka1959 
B03063Ramdala, skissförslag. Byggnadsplan1978 
B03064Ramdala, skissförslag [Situationsplan]1978 
B03065Nivåkarta över Ramdala kyrkogård i Blekinge län1945 
B03066Nivåkarta över Ramdala kyrkogård i Blekinge län1945