bild
Serie

Räkenskaper för skola, verifikationer

Bjurholms kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1911 OdatKapsel
Verifikationer u å
Lev 5/1972

Anm.:
Lucka 1906-1908
Bland verifikationerna ingår förteckning över husfäder som har
barn vid skolan 1896-1902

Inneh. även:
Bilagor till flyttningslängden
1879, 1881, 1885, 1887
Bilagor till födelse- och dopboken
1887
Bilagor till konfirmationsboken
1891 (2 st)
Förteckning över barn vid skolan
1895-1896 (bland verifika- tionerna)
Utgiftsjournal för skolan 1909-1910
Protokoll vid sammanträde med målsmän i kyrkbyns skolrote 1898-1905 (lucka 1900, 1903)
Fattigkassans räkenskaper och verifikationer 1853-1864, 1875, 1877 u å
Kollekträkenskaper, sammandrag 1873-1875
Sockenkassans verifikationer 1866-1868
Räkenskaper ang skolhusbygget 1895-1902 u å, spr år
Handlingar ang reparation av prästgårdens byggnader 1878-1879
Pålysningsbok 1895-1898
Handlingar ang sockenhäktet m m 1881