Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för skola, verifikationer

Bjurholms kyrkoarkiv

 Volymer (1 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11895 – 1911 OdatKapsel
Verifikationer u å
Lev 5/1972

Anm.:
Lucka 1906-1908
Bland verifikationerna ingår förteckning över husfäder som har
barn vid skolan 1896-1902

Inneh. även:
Bilagor till flyttningslängden
1879, 1881, 1885, 1887
Bilagor till födelse- och dopboken
1887
Bilagor till konfirmationsboken
1891 (2 st)
Förteckning över barn vid skolan
1895-1896 (bland verifika- tionerna)
Utgiftsjournal för skolan 1909-1910
Protokoll vid sammanträde med målsmän i kyrkbyns skolrote 1898-1905 (lucka 1900, 1903)
Fattigkassans räkenskaper och verifikationer 1853-1864, 1875, 1877 u å
Kollekträkenskaper, sammandrag 1873-1875
Sockenkassans verifikationer 1866-1868
Räkenskaper ang skolhusbygget 1895-1902 u å, spr år
Handlingar ang reparation av prästgårdens byggnader 1878-1879
Pålysningsbok 1895-1898
Handlingar ang sockenhäktet m m 1881