bild
Serie

Handlingar rörande kyrka, kyrkogård, kyrkliga boställen, prästlöner samt donationer

Träkumla kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (9 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11859 – 1984Handlingar rörande kyrkans restaurering och modernisering 1859-1952.
Köpebrev och lagfart för fastigheten Tjängdarve 1:58 i Träkumla 1984.
Handlingar rörande kyrkoorgeln 1993.
Skogsbruksplan 1987.
Gudstjänst- och församlingsstatistik 1994 och 1999.
Ett häfte med information om kyrkogårdens gravar, upprättad i mitten av 1900-talet.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/31879 – 1952Av- och tillträdessyner å löneboställena 1879-1950.
Handlingar ang. arrenden, mark, prästgård: protokoll, köpekontrakt 1920-1954.
Diverse skrivelser ang arrenden, löneboställen mm 1885-1942.
Normalavkastiningsuppskattning 1933-1936.
Deklaration å löneboställena 1928-1952.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/21881 – 1957Arrendekontrakt å löneboställena. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/51888 – 1953Skogshushållningsplaner, stämplingslängder och andra skogshandlingar. 
Se: SE/ViLA/23074/O II/71896 – 1977Skogshushållningsplaner 1937-1977.
Skogsstämplingslängder 1954-1961.
Skogsförvaltningsuppgifter till Stiftsnämnden 1953-1970.
Dikningshandlingar 1896-1948.
Borgensförbindelser å skog och arrenden 1920-1954.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/41912 – 1984Handlingar rörande prästgården, försäljning av kyrklig jord, köpekontrakt mm 1912-1952.
Handlingar rörande prästgårdsbyggnaden, såsom reparationer, bygglov mm 1928-1951.
Försäkringsbrev, hyreskontrakt mm 1979-1984.
Handlingar rörande grustäkt i Träkumla.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/81932 – 1984Arrendekontrakt, skogsbruksplaner, servitut 1976-1984.
Handlingar rörande löneboställena 1946-1984.
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/61934 – 1981Arrendekontrakt 1963-1981.
Skogsköpskontrakt 1934-1954
 
Se: SE/ViLA/23074/O II/91960 – 1997Diverse handlingar.