Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

INKOMNA SKRIVELSER OCH AVGJORDA AKTER

Älvsborgs läns landskontors arkiv

 Serier (33 st)

ReferenskodTitelTidAnmärkning 
D I aFrån Kungl Maj:t, departementen och centrala verk. Huvudserie.1877 – 1957SERIEN INBUNDEN. Register i banden före 1884. Från 1886 finns en särskild serie, D I b, med skrivelser från Kgl. Arméförvaltningen, respektive Fångvårds- och Domänstyrelserna. Från 1928 finns en särskild serie, D I c, med inkomna skrivelser hörande till Taxeringsdiarierna och Assessorsdiarierna. Från 1947 finns en särskild serie, D I e, med skrivelser tillhörande Uppbördsdiarierna vilka dessförinnan ingick i serie D I c. 
D I bFrån arméförvaltningen samt medicinal -, fångvårds- och domänstyrelserna 1886 – 1907SERIEN INBUNDEN. Före 1886 och efter 1907 i serie D I a 
D I cTill taxeringsdiarierna1929 – 1954SERIEN INBUNDEN om ej annat angives. Före 1929 i serie D I a. 
D I dTill assessorsdiarierna1929 – 1943SERIEN INBUNDEN. Före 1929 och efter 1943 i serie D I a. 
D I eTill uppbördsdiarierna1947 – 1957SERIEN INBUNDEN. Före 1947 i serie D I c. 
D II aHandlingar till skrivelser från Kungl. Maj:t, departementen och centrala verk. Huvudserie.1913 – 1957SERIEN i BUNTAR om ej annat angives.. För åren 1933-1943 finns en särskild serie, D II b, med handlingar till ankomna skrivelser hörande till assessorsdiariet. 
D II bHandlingar till skrivelser tillhörande assessorsdiarierna1934 – 1943SERIEN i BUNTAR. Före 1934 och efter 1943 i serie D II a. 
D III abFrån Överintendentsämbetet1834 – 1909SERIEN i BUNT 
D III acFrån domänintendenten1883 – 1901SERIEN i BUNT 
D III adFrån diverse verk och direktioner1880 – 1909SERIEN i ARKIVBOXAR 
D III aeFrån skogs- och jägeristaten1882 – 1902SERIEN i ARKIVBOXAR 
D III afFrån militärbefälhavare1877 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1879 se volymerna 230 - 242 i ref.kod se/gla/19190. 
D III agFrån domkapitlet och landskansliet1881 – 1900SERIEN i BUNT. För 1834 - 1879 se volymerna 217 - 229 och 236 - 242 i ref.kod se/gla/19190.
 
D III ahFrån pastorsämbeten m fl1883 – 1901SERIEN i BUNT 
D III ajFrån magistrater1877 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 246 - 274 i ref.kod se/gla/19190. 
D III akFrån kronofogden i Vedbo fögderi1878 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 312 - 316 i ref.kod se/gla/19190. 
D III alFrån kronofogden i Sundals fögderi1877 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 306 - 311 i ref.kod se/gla/19190. 
D III amFrån kronofogden i Väne fögderi1878 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 317 - 325 i ref.kod se/gla/19190. 
D III anFrån kronofogden i Kullings fögderi1878 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 288 - 295 i ref.kod se/gla/19190. 
D III aoFrån kronofogden i Marks fögderi1877 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 296 - 305 i ref.kod se/gla/19190. 
D III apFrån kronofogden i Kinds fögderi1878 – 1900SERIEN i BUNTAR. För 1834 - 1877 se volymerna 279 - 287 i ref.kod se/gla/19190. 
D III arFrån kronolänsmän1883 – 1889SERIEN i BUNT 
D III asFrån åtskilliga personer1877 – 1901SERIEN i BUNTAR. Se även serie D III. 
D III bKronologiskt ordnade1900 – 1937SERIEN i BUNTAR om ej annat angives 
D III cDiverse skrivelser1882 – 1908SERIEN i BUNTAR 
D III dTill uppbördsdiarierna1947 – 1957SERIEN i ARKIVBOXAR. Avställd enligt diarieförteckningen med utgallringsbara handlingar i separata aktomslag. 
D III dbTill uppbördsdiarierna. Indrivningsbesked beträffande särskild investeringsavgift.1955 – 1956SERIEN i ARKIVBOXAR. Avser motorfordon enligt SFS 1955:21 
D IIIFrån övriga myndigheter och åtskilliga personer1877 – 1900Volymerna kan ej påträffas 2011-02-21. Se även serierna D III as och D III c. 
D IV aAkter till avgjorda ärenden. Huvudserie.1877 – 1957SERIEN i ARKIVBOXAR. I samband med omläggningen 1964 från buntar till arkivboxar utgallrades samtliga utgallringsbara handlingar enligt 1934 års gallringsbrev varvid serien erhöll nya volymnummer. Efter 1928 finns en särskild serie akter, D IV b, till taxeringsdiarierna och efter 1947 en särskild serie akter, D IV d, till uppbördsdiarierna. 
D IV bAvgjorda akter till taxeringsdiarierna1930 – 1943SERIEN i BUNTAR om ej annat angives. Före 1929 i serie D IV a 
D IV dAvgjorda akter till uppbördsdiarierna1947 – 1953SERIEN i ARKIVBOXAR. Före 1947 i serie D IV b. 
D V aFrån Statskontoret översända stater1877 – 1922SERIEN i BUNTAR om ej annat angives 
D V bFrån Domänstyrelsen översända stater1877 – 1906SERIEN INBUNDEN