bild
Serie

Till handelsregistret hörande anmälningsskrifter jämte bilagor

Jönköpings rådhusrätts och magistrats arkiv

Volym 1-32 för åren 1888-1964 överfördes den 11/12 1969 till länsstyrelsens arkiv enligt skrivelse den 4/12 1969 och erkännande den 12/12 1969.