bild
Serie

Verksamhetregister

Torsåkers kyrkoarkiv, Västernorrlands län

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet

Uppgifter i systemet gallras med stöd av RA-MS 1997:65 senast tre månader efter det att den regis-
teransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre deltar i någon verksamhet