Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Övriga handlingar

Piteå landsförsamlings kyrkoarkiv

Serien i arkivbox.

 Volymer (35 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11678 – 1833Strödda handlingar.
Äldre innehållsförteckningar i vissa fasciklar. Bland handlingarna ingår domboksutdrag rörande skyldighet att hålla stängsel 1678. Handlingar angående Piteå trivialskola 1770, 1774. Avskrift av protokoll hållet tredje
prästmötesdagen 1784-02-05. Protokoll 1775 vid undersökning om den s.k. "Enthusiasmen" i Övertorneå. Handlingar angående kyrkostugor och stallar
1760-1780-talet. Häri även kyrkorådsprotokoll 1769-1770, 1774.
Sockenstämmoprotokoll 1769-03-26.
 
2Odaterad1700-talet. Historiska anteckningar, series pastorum m.m. 
31721 – 1723Handlingar angående målet mot länsman G. Schmidt och sockenskrivare P. Fabricius. 
41785 – 18291785, 1829. Utdrag av protokoll från andra
församlingar. Leverans 55/1951.
 
- [H0001]OdateradKoncept till skrivelse till konsistoriet angående läseriet i Luleå, Piteå och Skellefteå socknar. Ingår i J I: 12. 
- [H0002]1804 – 1833 OdatOdaterad, 1804,1833. Handlingar om upphittade och borttappade föremål. Ingår i H V: 8. 
51819 – 1834Utgöres av jordebok 1819 samt handlingar angående kolera 1831-1834. 
61820 – 18301820, 1830 Mantalslängder. 
- [H0003]1830Vallängd vid uppbördsmannaval. Ingår i M: 1. 
- [H0004]1862Protokoll vid elektorsval. Ingår i K I: 6. 
- [H0005]1864Kommunalstämmoprotokoll. Ingår i K I: 7. 
71716 – 1983Bönedagsplakat, spridda år. 
81757 – 1958Bouppteckningar och auktionsprotokoll 1757-1826 spridda år, kyrkoherden Erich Rhens levnadslopp uppläst vid hans begravning 1765, skrivelser till domkapitlet 1789, 1792, predikningar 1811, 1822, inteckningsprotokoll, domboksutdrag m.m. 1835-1958 spridda år, tal hållit vid ärkebiskopen Johan Olof Wallins grav 1839, köpebrev och kungörelser om fastighetsköp för enskilda personer 1846, 1902, rekvisitioner och redogörelser för lapska böcker 1859-1875, historik över finska evakueringen till Piteå socken u å, skisser till Bothniensisstenen u å, tryckt skrift om Piteå landsförsamlings kyrka u å. 
91825 – 1912Mantalslängder 1825, 1912 
101897 – 1910Examenshandlingar 
111897 – 1915Krönikebok 
121917 – 1968Postbok för kyrkokassan 1917-1919, postbok för skolkassan 1929-1932, postbok för barnavårdsnämnden 1926-1929, övrigt tryck 1926-1950, postbok 1950-1968. 
131939 – 1949Gudstjänstböcker 
141949 – 1960Gudstjänstböcker 
- [H0006]1958 – 1965Predikoturer. Vol. P I: 30 enligt tidigare upprättad arkivförteckning. Saknas vid ordnings- och förteckningsarbete 2009. 
151960 – 1972Arkitekten Börje Blomés provföreläsning om Öjeby kyrkas restaurering 1960, högtidstal vid invigning av Skuthamns församlingshem 1963, högtidstal vid återöppnandet av Piteå landsförssamlings kyrka 1964, handlingar angående kyrklig beredskap 1966-1986, handlingar och ritningar angående Gråträsk fäbodar 1970-1972, foldern "Kyrkan i Öjebyn" och översättningar av denna till olika språk u å. 
161961 – 1972Gudstjänstböcker 1961-1964, postbok 1968-1972. 
171961 – 1973Kassabok för stiftelsen Infjärdens småkyrka. 
181961 – 1975Protokollsbok för stiftelsen Infjärdens småkyrka 1961-1973, handlingar angående stiftelsen Infjärdens småkyrka bl.a. protokoll, köpekontrakt och årsberättelser 1961-1975, räkenskaper angående stiftelsen Infjärdens småkyrka 1962-1967. 
191965 – 1977Köpebrev angående kyrkstugorna 1965-1973, handlingar angående stiftsmötet i Öjebyn 1968, förbindelser om återköpsrätt till kyrkstugorna 1968-1969, handlingar angående Missionsdagarna i Öjebyn 1970, handlingar angående restaureringen av kyrkstaden i Öjebyn bl.a. protokoll, byggnadslov och ritningar 1970-1977. 
201968 – 1982Handlingar angående kyrkstugornas användning under påsken 1968, handlingar angående kyrkstugornas restaurering 1969-1971, fotografier från Öjeby kyrkstad en missionshelg 1982. 
211972 – 1976Handlingar angående kyrkstugornas restaurering. 
221972 – 1979Gästböcker för Öjeby kyrka t.o.m. 1979-07-03. 
231974 – 1992Handlingar angående utställningen "Kristna bilder och bibelspråk" 1975, fotografier på kristna bilder 1975, utvärdering av förslag till ordning för konfirmation m.m. 1974-1976, ansökningar och beslut om beredskapsarbeten 1979-1989, dokumentation av renoveringen av kyrkstuga nr. 28, 1991, inventarieförteckning och skötselråd för kyrkstuga nr. 28, 1992, projektet Kronbodsvillan u å. 
241975Diabilder på bilderna i utställningen "Kristna bilder och bibelspråk". Förvaras i klimatarkivet. 
251978 – 1993Predikoturer 1978-1981, 1992-1993. 
261979 – 1983Gästböcker för Öjeby kyrka fr.o.m. 1979-07-03 t.o.m. 1983-07-12. 
271979 – 1988Handlingar angående konfirmandjubiléer. 
281983 – 1987Gästböcker för Öjeby kyrka fr.o.m. 1983-07-12 t.o.m. 1987-07-16. 
291987 – 1999Gästböcker för Öjeby kyrka fr.o.m. 1987-07-16 - 1990-06-17, 1995-08-07 - 1997-07-23, förteckningar över konfirmandgrupper 1991-1999, förteckning över konfirmerade i Markbygden 1992.