bild
Serie

Handlingar angående kyrkan

Lovö kyrkoarkiv

För kartor och ritningar se även serie O VII a.

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/SSA/1532/L I a/11596 – 1640Anteckningar om bygge och reparationer å kyrka och prästgård 1596-1633, bänkdelningar 1605, 1629 och berättelse om tillträde till prebende, nådårsöverenskommelse m.m. 1634-1640. 
Se: SE/SSA/1532/O VI/2Odat.Fotografier gällande kyrkan, både exteriör och interiör, odat. 
11807 – 1885Angående kyrkans reparationer 1880-1884. Brandsyn, värdering och besiktningshandlingar angående Lovö kyrka med tillhörande byggnader 1807, 1850, 1871, 1880, 1885. 
21883 – 1987Plan och genomskärning av Lovö kyrka. Uppmätt av P Wilhelm Cedergren 1883.
Ritningar till likvagn, projekt till fönster i Lovö kyrka och projekt till orgelns förändring av P. Wilhelm Cedergren 1883 samt några mindre skisser.
Ritningar av altare u.å.
Handlingar angående Lovö kyrka 1926-1943.
Sprickbildning i i kyrkan 1927-1937.
Besiktningshandlingar angående åskledare, värme och belysning 1929-1958.
Skyddsanordning för inventarier 1939-1940.
Uppmätningsritningar av sakristian 1945.
Klockstapeln 1945-1946, 1950.
Avskrift av skrivelse angående Lovö kyrka (1708) samt historik rörande orgeln och kontrakt för orgeln 1959.
Brottsplatsundersökning 1962-1963.
Reataurering och upprustning av Lovö kyrka 1974-1987.
 
Se: SE/SSA/1532/N I/11601 – 1830Gåvor till kyrkan 1601-1744.
Beskrivning över Lovö kyrka 1807.
Värderingsinstrument över kyrkan 1807.
Kostnadsförslag till kyrkans reparation 1830.