bild
Serie

Verksamhetsregister

Hammarö kyrkoarkiv

ADB-baserat register upplagt 1991-07-01 som en del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Serien är gallrad med stöd av RA-MS 1997:65.